Veiklos Ataskaita

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ
ASOCIACIJOS LINEKA XXXII-ASIS KONGRESAS

data: 2024 m. gegužės 6 d.
vieta: Best Western Vilnius Hotel, konferencijų Stiklo salė, Konstitucijos pr. 14, 09322 Vilnius

ASOCIACIJOS VEIKLOS TARP XXXI IR XXXII KONGRESŲ ATASKAITA

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“ (toliau – Asociacija) įkurta 1993 gruodžio 23 dieną (pasirašytas steigimo aktas ir 1994 vasario 02 įregistruota RC) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti savo narių veiklą, atstovauti jų interesams ir juos ginti, taip pat tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija jau tris dešimtmečius vienija didžiausias Lietuvos krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančias įmones. Aktyviai atstovaudama Asociacijos narių interesus, palaiko konstruktyvų dialogą tarp valdžios ir verslo institucijų, siekia sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, skatina rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu bei bendradarbiavimu tarp verslo partnerių. Nuo 2012-ųjų metų sausio mėnesio Asociacija LINEKA pagal neterminuotą nuomos sutartį naudoja 65 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, kuriose nuolat dirba Sekretoriatas, vyksta Asociacijos „LINEKA“ prezidiumo posėdžiai, mokymai, konsultacijos, bei kiti darbiniai susitikimai, adresu Naugarduko g 102-403, Vilniuje.
Prezidiumas
Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „Lineka“ veiklai ataskaitiniu laikotarpiu vadovavo 2023 m. gegužės 03 d. XXXII-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Tautginas Sankauskas, viceprezidentai – Dainius Petravičius, Egidijus Ramonas ir Arūnas Bertašius, prezidiumo nariai –, Mindaugas Šimkūnas, Vytautas Verbickas, Aurelija Keuzada, Gediminas Kuncevičius ir Lauras Lukošius. Naujai išrinktas Asociacijos prezidentas Tautginas Sankauskas UAB „Vilteda“ generalinis direktorius,  iki išrinkimo buvo prezidiumo paskirtas laikinai eiti šias pareigas.
Per ataskaitinį laikotarpį nuo XXXI iki XXXII Kongreso, t.y. per vienerius metus sušaukti: 7 prezidiumo posėdžiai.
Asociacijos nariai
Asociacija šiuo metu vienija 42 narius: 41 transporto ir logistikos kompaniją bei 1 formalaus švietimo įstaigą, kuri šalia eilės kitų specialybių, rengia ir ekspedijavimo verslo specialistus. Per ataskaitinį laikotarpį narystę Asociacijoje nutraukė arba buvo išbrauktos iš narių keturios įmonės ir dvi naujos įstojo į Asociaciją. Tai UAB „Adomida“ ir UAB „Arseka“.
Dirbame ekspedijavimo ir logistikos verslui
Siekiant užtikrinti stabilią transporto sektoriaus veiklą, Asociacijos prezidiumo nariai per ataskaitinį laikotarpį dirbo įvairiose nacionalinio lygmens bei tarpvyriausybinėse darbo grupėse, tarybose, komisijose, komitetuose. Vyko 4 Sankcijų grupės posėdžiai, 3 Muitinės konsultacinio komiteto posėdžiai, dalyvauta eilėje LPK, LVK ir PPAR posėdžiuose, susirinkimuose ir susitikimuose. Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija LINEKA oficialiai kreipėsi į įvairias valdžios institucijas, teikė nuomonę ir pasiūlymus transporto verslui aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į Asociacijos LINEKA narių iškeltas aktualijas ir problemas, buvo renkama ir analizuojama informacija, vykdomas iškeltų klausimų, pozicijų viešinimas bei atstovavimas aukštesnėse valdžios institucijose.
Birželio mėnesį  Lietuvoje lankėsi didelė delegacija iš penkių Centrinės Azijos valstybių – Kazachstano, Uzbekistano, Tadžikistano, Kirgizijos ir Turkmėnistano. Atvyko virš penkiasdešimties dalyvių iš privataus ir valstybinio sektoriaus - susisiekimo ministerijų atstovai, vežėjai, transporto ir logistikos centrų, transporto ir logistikos įmonių, užsiimančių tarptautiniais ir multimodaliniais pervežimais, atstovai. Pagrindinis renginio tikslas – ištirti ir aptarti krovinių gabenimo galimybes ir plėtrą tarp Centrinės Azijos valstybių ir Lietuvos, kuri nuo 2009 m. yra stebėtoja TRACECA tarpvyriausybinėje komisijoje. Susitikime Asociacijos LINEKA prezidentas Tautginas Sankauskas savo pranešime akcentavo dabartinės situacijos, susidariusios tarptautinėje ekspedijavimo rinkoje priežastis ir pasekmes, bei pateikė rinkos plėtros galimybių perspektyvą, trukdžius ir pranašumus.
Misijos metu TRACECA generalinis sekretorius įteikė LLP „Transport-Logistic Nika Group“ įkūrėjui, UAB „Šturvalas“, kuri yra asociacijos „LINEKA“ narys, direktoriui Povilui Varasimavičiui padėkos raštą už pirmojo bandomojo krovinių pervežimo puspriekabe TRACECA koridoriumi organizavimą ir aktyvų dalyvavimą jame.
Renginio rėmuose Asociacija LINEKA pasirašė bendradarbiavimo memorandumą su asociacija TURKMEN LOGISTIKA. Memorandume numatytos įvairios bendradarbiavimo formos. Keitimasis informacija ir patirtimi, tarpusavio pagalba plėtojant ekspedijavimo ir transporto bei logistikos paslaugų rinką, pagalba plečiant profesinius ir verslo ryšius su suinteresuotomis įmonėmis ir organizacijomis, bendros konsultacijos dėl patogių ir ekonomiškai priimtinų sąlygų pervežimams organizuoti sukūrimo ir subjektų, veikiančių krovinių vežimo įvairiomis transporto rūšimis organizavimo srityje, ūkinės veiklos efektyvinimo, bendrų projektų, įskaitant tarptautinių organizacijų ir finansinių institucijų techninės pagalbos projektus, kūrimas ir įgyvendinimas.
Liepos mėnesį asociacijos "Lineka" vice-prezidentas, UAB "Vingės terminalas" generalinis direktorius Dainius Petravičius dalyvavo Lietuvos Respublikos garbės konsulų Ukrainoje susitikime, kuriame buvo aptartos Lietuvos ir Ukrainos politinio ir ekonominio bendradarbiavimo aktualijos, garbės konsulų veiklos reglamentavimo naujovės, Lietuvos koordinuojami atstatymo projektai Ukrainoje.
Rugpjūčio mėnesį Asociacija kreipėsi į Lietuvos Respublikos muitinės departamentą ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Mokesčių ir muitų administravimo skyrių dėl Lietuvos muitinės veikloje numatomų pakeitimų bei praktikos taikant ES muitų teisės aktų reikalavimus eksporto muitinės procedūrų įforminimui bei atlikimui. Buvo prašoma atkreipti dėmesį į tai, jog pagal Lietuvos muitinės Interneto svetainėje  skelbtą informaciją (be nuorodos į jokį kitą papildomai priimtą naują teisės norminį aktą) buvo pranešama, jog sugriežtinama eksporto procedūrų įforminimo kontrolė nuo rugsėjo 4 dienos, atsižvelgiant į ES sankcijas Rusijai ir Baltarusijai bei nurodoma, jog nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. Lietuvos muitinė atidžiau tikrins  eksporto procedūros įforminimo sąlygas tuo atveju, kai prekes šiai procedūrai deklaruoja kitos valstybės narės asmuo (pats ar naudodamasis atstovo muitinėje paslaugomis). Išdėsčius kelis svarius argumentus, kurių svarbiausias buvo konkurencinio pranašumo praradimas, buvo prašoma atšaukti arba atidėti nuo 2023 m. rugsėjo 4 d. numatomų eksporto muitinės procedūrų įforminimo tvarkos pokyčius Lietuvos muitinėje, kai prekes šiai procedūrai deklaruoja kitos valstybės narės asmuo (pats ar naudodamasis atstovo muitinėje paslaugomis).
Rugsėjo mėnesį asociacija „Lineka“ pradėjo tęstinius mokymus FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti pagal akredituotą FIATA programą trunkančius iki 9 mėnesių ir skirtus pradedantiesiems ekspeditoriams, logistams, eksporto/ importo vadybininkams, gamybos, prekybos specialistams, bei visiems specialistams, norintiems pažinti logistikos sektorių. Mokymuose dalyvauja dešimt klausytojų, tačiau, kadangi programa sudaryta iš atskirų 13 modulių, išklausyti kai kuriuos iš jų pageidavo daugiau tarptautinį prekių vežimą organizuojančių specialistų. Planuojama, kad pilną kursą klausytojai baigs gegužės pabaigoje. Išlaikiusiems egzaminus ir apgynusiems diplominį darbą liepos pabaigoje bus įteikti FIATA ekspeditoriaus diplomai.
Rugsėjo mėnesio pabaigoje asociacija :Lineka“ rekomendavo į Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos tarybą asociacijos narį, viceprezidentą, UAB ,,Vingės terminalas“ direktorių, Dainių Petravičių, kuris greitu laiku buvo išrinktas šios kolegijos valdybos nariu.
Spalio mėnesį Astanoje, vyko 26-oji tarptautinė transporto ir logistikos paslaugų paroda „TransLogistica Kazakhstan 2023“. Šioje parodoje dalyvavo šešios įmonės - asociacijos „Lineka“ nariai – „Arijus“, „Bunasta“, „DLG“, „Gevara“, „Šturvalas“ (TL Nika grupė), „Spedlita“. Parodos metu vyko VI tarptautinis transporto ir logistikos verslo forumas „Naujas šilko kelias“. Kazachstano transportininkų sąjungos „KAZLOGISTICS“.kvietimu verslo forume dalyvavo asociacijos „Lineka“ prezidentas Tautginas Sankauskas. Renginio metu jis kalbėjo apie transporto sistemų bendradarbiavimo ir integravimo klausimus, Eurazijos koridoriaus maršruto plėtrą, taip pat naujas technologijas ir inovacijas multimodalinio transporto srityje, krovinių pervežimo efektyvumo didinimą ir pristatymo sąlygų gerinimą.
Parodoje dalyvavusių įmonių atstovai dalyvavo Lietuvos – Kazachstano verslo forume, kurio metu turėjo puikią progą susitikti su esamais ir galimais verslo partneriais, pasidalinti patirtimi, užmegzti naujus tiesioginius verslo ryšius, susitikti su LR ambasados Kazachstane dirbančiais diplomatais.
Spalio mėnesį vyko FIATA pasaulinis ataskaitinis rinkiminis kongresas, kuriame dalyvavo maždaug 650 dalyvių iš 80 šalių. Renginyje, kuriame asociaciją „Lineka“ atstovavo asociacijos sekretorius Julius Salenekas, balsų dauguma išrinktas naujas FIATA prezidentas Turgutą Erkeskiną, Turkijos asociacijos UTIKAD prezidentas, bei vice prezidentai - Thomas Sim, (Singapūras) Jensas Roemeris, (Belgija) Marc Bibeau (Kanada). Generaliniu sekretoriumi vienbalsiai buvo patvirtintas  Robert Keen, BIFFA, Jungtinė Karalystė, federacijos Revizoriumi -  Neilas Tayloras, ALOG, Čilė.
Spalio mėnesio pabaigoje asociacija „Lineka“ kreipėsi į Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ dėl Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“. Siekdama padėti nuo karo Ukrainoje nukentėjusiam Lietuvos verslui, nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) teikia paskolas apyvartinėms lėšoms ir investiciniams projektams finansuoti pagal Ekonomikos ir inovacijų ministerijos skatinamąją finansinę priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“. Pagal Priemonę verslas laikomas nukentėjusiu nuo karo sukeltos krizės, jeigu jo vykdomo eksporto ar importo dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendros  įmonės importo ar eksporto (įskaitant ir su ES šalimis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d. arba gamtinių dujų, šilumos ir elektros energijos sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 8 proc. metinių įmonės sąnaudų (pagal 2021 m. duomenis). Verslas taip pat laikomas nukentėjusiu, jei 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, viena iš jo vykdomų ekonominių veiklų patenka tarp itin paveiktų sektorių, kurie nurodyti Europos Komisijos komunikato I priede . Pažymėtina, kad transporto sektoriaus įmonėms galimybės pasinaudoti valstybės pagalba pagal šią Priemonę yra apribotos dėl šio sektoriaus įmonių vykdomo ne prekių, tačiau paslaugų eksporto. Buvo prašoma Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministeriją inicijuoti 2022 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymo Nr. 4-1004 „Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“ schemos patvirtinimo“ papildant Įsakymo pakeitimą, 5.1.3.1. p. pakeičiant taip: „ paskolos gavėjo importo ir (ar) eksporto dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija bendrai sudaro ne mažiau kaip 15 procentų nuo paskolos gavėjo 2021 m. pardavimo pajamų. Atitiktis šiame papunktyje nurodytam reikalavimui vertinama pagal paskolos davėjo gautus duomenis iš Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir (arba) Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir pagal paskolos gavėjo 2021 m. metinių finansinių ataskaitų rinkinio duomenis“.
Reaguodama į lapkričio mėnesį susidariusią kritinę situaciją Lenkijos ir Ukrainos pasienyje dėl Lenkijos vežėjų protesto, Asociacija atsakingai pareiškė, kad nepritaria 2023 m. lapkričio 18 d. Vidurio Europos, įskaitant ir Lietuvos, vežėjų atstovų pozicijai nutraukti Europos Sąjungos transporto susitarimą, kuris, anot vežėjų atstovų, sukėlė nesąžiningą konkurenciją iš karo draskomos Ukrainos vežėjų pusės. Pareiškimas buvo adresuotas LR Užsienio reikalų ministerijai, kuri dėl susidariusios situacijos rengėsi vykti deryboms į Lenkiją.
Savo pareiškime asociacija „Lineka“ ragino Lenkijos vežėjus elgtis atsakingai ir nutraukti protesto veiksmus, skatinti dialogą ne su Ukrainos, o su Lenkijos valstybės institucijomis ir ieškoti konstruktyvių sprendimų, kad būtų išvengta tolesnių problemų ir grįžtamųjų neigiamų padarinių. Tik bendradarbiaujant įmanoma rasti sprendimus, kurie būtų naudingi visiems transporto rinkos dalyviams ir leistų vėl normaliai funkcionuoti tiekimo grandinėms.
2023 m gruodį Asociacijos nariai lankėsi Šiaulių oro uoste, susipažino su jo veikla, apžiūrėjo veterinarijos angarą ir susižavėjo perone stovinčiais Airbus340 gigantais. Oro uosto direktorė Aurelija Kuezada papasakojo apie oro uosto kūrimosi istoriją ir pasidalino informacija apie vykdytus ir vykdomus projektus. Ateityje buvo sutarta pasiūlyti platesniam ratui asociacijos narių apsilankyti Šiaulių oro uoste.
Asociacija gruodžio mėnesio pradžioje kreipėsi į LR Finansų ministeriją ir Muitinės departamentą dėl planuojamo Vilniaus teritorinės muitinės keturių veikiančių krovinių postų apjungimo. Buvo teigiama, kad jeigu toks krovinių postų apjungimas būtų įgyvendintas, numatomi pokyčiai reikšmingai paveiktų logistikos, transporto bei ekspedijavimo srityse veikiančių įmonių veiklos organizavimo principus (pobūdį) ir modelį, taip pat turėtų neigiamą poveikį Vilniaus miesto eismo organizavimui ir tvarumo tikslams. Taip pat siūlyta į pokyčių procesą įtraukti ir verslo atstovus, kad sprendimai būtų priimti bendradarbiaujant – dalinantis vizijomis, konsultuojantis, kartu ieškant tinkamiausių Vilniui ir Lietuvai sprendimų.
Gruodžio mėnesį Klaipėdoje Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijoje (LJKKA) vykusiame susitikime su Lietuvos geležinkelių grupės įmonių vadovais dalyvavo asociacijos LINEKA vice prezidentas Egidijus Ramonas ir prezidiumo narys Gediminas Kuncevičius. Susitikimo dalyvius LTG generalinis direktorius Egidijus Lazauskas supažindino su Lietuvos geležinkelių parengta  strategija iki 2040 metų. Susitikime taip pat buvo aptarti reikšmingiausi pastarųjų metų pokyčiai ir sektoriaus konkurencingumas regione, planai ateičiai, kylančių problemų galimi sprendimų būdai. Renginio iniciatorius, LJKKA prezidentas Vaidotas Šileika akcentavo, kad yra būtinas visų rinkos dalyvių bendradarbiavimas bei sprendimų koordinavimas su visais transporto grandinės dalyviais.
Gruodžio mėnesį asociacija „Lineka“ tapo Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijos LJKKA asocijuotu nariu. Nors tai dvi atskiros asociacijos, tačiau jos siekia bendrų tikslų, susijusių su krovinių gabenimu ir logistika Lietuvoje. Abi asociacijos siekia didinti savo narių konkurencingumą, gerinti jų veiklos sąlygas ir bendradarbiauti su kitomis asociacijomis, siekiant pagerinti Lietuvos logistikos sektoriaus veiklą. Klaipėdoje vykusių šventinių pietų metu LJKKA prezidentas Vaidotas Šileika įteikė asociacijos LINEKA vice prezidentui Dainiui Petravičiui asocijuotos narystės pažymėjimą.
Šių metų vasario mėnesį Asociacija kartu su Lietuvos laivų agentų ir ekspeditorių asociacija bei Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija LJKKA kreipėsi į LR Susisiekimo ir Užsienio reikalų ministerijas dėl besitęsiančios streikų padėties Ukrainos – Lenkijos pasienyje, kurie turi didelę neigiamą įtaką visai prekių pristatymo grandinei. Lietuvos valdžios institucijų buvo prašoma imtis visų įmanomų priemonių netrukdomam krovinių gabenimui tarp Lietuvos ir Ukrainos tranzitu per Lenkiją bei per Lenkijos – Ukrainos sieną užtikrinti, taip atstovaujant ilgalaikiams Lietuvos interesams.
Be aukščiau išvardytų svarbesnių Asociacijos atliktų darbų, Asociacijos sekretoriatas, prezidiumas, bei prezidiumo pavirtintos darbo grupės nuolat palaiko darbinius ryšius ir aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose ir susitikimuose atstovaudami asociaciją „Lineka“ - Pramonės, prekybos ir amatų rūmuose, Lietuvos pramoninkų konfederacijoje, Lietuvos verslo konfederacijoje, FIATA darbo grupėse, Muitinės konsultaciniuose komitetuose pagal regionus (per ataskaitinį laikotarpį vyko 3 posėdžiai), Užsienio reikalų ministerijos Sankcijų grupėje (per ataskaitinį laikotarpį vyko 4 posėdžiai), Regionų taryboje prie Savivaldybių asociacijos, Susisiekimo, Švietimo, Ekonomikos ir inovacijų, Krašto apsaugos ministerijose, Konkurencijos taryboje.
Bendradarbiaudama su valstybės institucijomis asociacija „Lineka“ gali veikti kaip tiltas tarp, savo narių ir valstybės institucijų, padedantis spręsti logistikos sektoriui aktualius klausimus ir problemas. Ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikianti įmonė, būdama asociacijos „Lineka“ nariu turi galimybę dalyvauti sprendimų priėmimo procese: gali dalyvauti asociacijos sprendimų priėmimo procese, gali kelti svarbius klausimus, dalintis savo patirtimi ir veikti kaip ekspertas šioje srityje, turi galimybę būti išgirsta tų, kas formuoja ir prižiūri verslą. Narystė asociacijoje „Lineka“ taip pat suteikia galimybę dalyvauti įvairių organizacijų veikloje, susijusioje su ekspedijavimo ir logistikos paslaugomis - tai gali būti naudinga tiems, kurie nori dalyvauti sprendimų priėmimo procese ir prisidėti prie verslo srities reguliavimo bei plėtros.
Parašykite mums