Veiklos Ataskaita

ASOCIACIJOS VEIKLOS TARP XXVIII IR XXXI KONGRESŲ ATASKAITA

Asociacijos LINEKA XXXI ataskaitinis rinkiminis kogresas vyko 2023 m. gegužės 03 dieną, viešbučio „Vilnius IBIS center“ konferencijų salėje, adresu Rinktinės g. 18, 09322 Vilnius.
Kongrese dalyvavo 25 iš 45 Asociacijos narių.
Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA jau tris dešimtmečius (įkurta 1993 gruodžio 23 dieną) vienija didžiausias Lietuvos krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančias įmones. Aktyviai atstovaudama Asociacijos narių interesus, palaiko konstruktyvų dialogą tarp valdžios ir verslo institucijų, siekia sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, skatina rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu bei bendradarbiavimu tarp verslo partnerių.
Nuo 2012-ųjų metų sausio mėnesio Asociacija LINEKA pagal neterminuotą nuomos sutartį naudoja 65 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, kuriose nuolat dirba Sekretoriatas, vyksta Asociacijos LINEKA prezidiumo posėdžiai, mokymai, bei kiti darbiniai susitikimai. 
Prezidiumas
Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „LINEKA“ veiklai ataskaitiniu laikotarpiu vadovavo 2017 m. birželio 28 d. XXV-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Arūnas Bertašius, viceprezidentai – Tautginas Sankauskas, Edmundas Daukantas, Dainius Petravičius, prezidiumo nariai – Ignas Puluikis, Darius Čaplikas, Rasma Saulė, Mindaugas Šimkūnas, Mindaugas Pivoriūnas.
Per ataskaitinį laikotarpį sušaukti: 9 prezidiumo posėdžiai ir 1 strateginis posėdis.
2020 m. spalio 16 d. XXVIII-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso metu buvo išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Edmundas Daukantas, viceprezidentai – Tautginas Sankauskas, Arūnas Bertašius, Dainius Petravičius, Egidijus Ramonas, prezidiumo nariai – Ignas Puluikis, Rasma Saulė, Mindaugas Šimkūnas, Žana Kel.
2021 metų lapkričio mėn. atsistatydinus Prezidiumo narei Rasmai Saulei, jos vietą užėmė , UAB Armo vadovas Vytautas Verbickas, o 2022 metais atsistatydinus prezidentui Edmundui Daukantui, jo vietą laikinai eiti prezidento pareigas, užėmė viceprezidentas Tautginas Sankauskas.
Per ataskaitinį laikotarpį sušaukta: 17 prezidiumo posėdžių ir 1 strateginis posėdis.

Asociacijos nariai
Asociacija vienija 45 narius: 43 transporto ir logistikos kompanijas bei 2 organizacijas glaudžiai susijusias su transporto verslu.

Dirbame ekspedijavimo ir logistikos verslui:
Siekiant užtikrinti stabilią transporto sektoriaus veiklą, asociacijos prezidiumo nariai per ataskaitinį laikotarpį dirbo įvairiose nacionalinio lygmens bei tarpvyriausybinis darbo grupėse, tarybose, komisijose, komitetuose.
 Atstovavimas nacionalinio lygmens ir tarpvyriausybinėse darbo grupėse:
-             Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sudaryta VMI e-važtaraščio darbo grupė
-             Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė „Dėl trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių plano, reguliuojant srautus Baltijos prospekte parengimo ir algoritmo ekstremaliai situacijai valdyti sukūrimo“ (deleguotas Asociacijos nario Jūrtransa atstovas T.Jonkus).
 
Atstovavimas nacionalinėse ir tarpvyriausybinėse komisijose ir tarybose:
-             Lietuvos ir Kazachstano transporto komisija;
-             Lietuvos ir Kazachstano bendra komisija kelių transporto klausimais;
-             Lietuvos ir Lenkijos bendra komisija kelių transporto klausimais;
-             Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;
-             Trišalė taryba
-             Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinis profesinis komitetas. 
Darbas su Lietuvos Respublikos Muitine:
-             Muitinės konsultacinis komitetas;
-             Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pakomitečiai;
-             Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė „Dėl eksporto sąlygų palengvinimo ir muitinės formalumų supaprastinimo”;
-             Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė;
 Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija LINEKA oficialiai kreipėsi į įvairias valdžios institucijas, teikė nuomonę ir pasiūlymus transporto verslui aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į Asociacijos LINEKA narių iškeltas aktualijas ir problemas, buvo renkama ir analizuojama informacija, vykdomas iškeltų klausimų, pozicijų viešinimas bei atstovavimas aukštesnėse valdžios institucijose.
Kreipimaisi teikti šiais klausimais:
-             Dėl privalomų duomenų apie transporto priemonę pateikimo muitinės deklaracijose;
-             Ekspertinė konsultacija URM dėl planuojamo diplomatinio krovinio paslaugų viešojo pirkimo
-             Dėl LR Muitinės informacinių sistemų infrastruktūros atnaujinimo
-             Dėl sankcijų taikymo ir verslo ribojimo
Bendradarbiavimas su užsienio ekspeditorių ir logistikos organizacijomis

2019 m. spalio 10 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA nariai susitiko su  Baltarusų vežėjų automobiliais asociacijos BAMAP bei BAMAP Service atstovų delegacija. Susitikimą, kurio metu pristatytas Lietuvos logistikos sektorius bei bendradarbiavimo galimybės su Lietuvos ekspeditoriais, inicijavo baltarusių verslininkai, tarpininkaujat Lietuvos ambasadai Baltarusijoje.
2020 m. spalio 15 d., nuotoliniu būdu, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir Ukrainos ekspeditorių ir logistų asociacijos «UKRZOVNISHTRANS» prezidentas Oleg Sabetov pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo buvo susitarta siekti skaitmeninti transporto srautus  tarp Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių.
 
Š.m. balandžio 21 d., nuotoliniu būdu, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir Kazachstano ekspeditorių ir logistų asociacijos KFFA prezidentas Mukhambet Sabetov pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo bus siekiama remti intermodalinio transporto tarp Lietuvos ir Kazachstano vystymą bei logistikos verslo industrijos tobulinimą.
2022 m. gegužės 11-13 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos Lineka Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, su mūsų šalies delegacija lankydamasis Kazachstane, susitiko su šios šalies valstybės pareigūnais, transporto ir logistikos sektoriaus atstovais. Susitikimų metu aptarta esama logistikos situacija, tranzitinių krovinių vežimo per Kazachstaną galimybės geležinkeliu, jūrų ir kelių transportu, tolimesnis abiejų šalių transporto ir logistikos įmonių bendradarbiavimas.
 Seminarai. Mokymai. Diskusijos
LINEKA vienintelė organizacija Lietuvoje turinti teisę vykdyti mokymus tarptautiniam FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Nuo 1996 metų Lietuvoje yra išduotas 175 FIATA diplomas.
2018 m. rugsėjį dalyvauta FIATA pasauliniame kongrese Delyje (Indija), kurio metu ketveriems metams akredituota LINEKA organizuojamų mokymų FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti mokymų programa.
Nuo 2019 m. lapkričio mėn., pagal naują mokymų programos standartą, mokymuose dalyvauja 8 klausytojų, kuriems FIATA diplomai įteikti 2019.m. gruodžio mėn.
2016 m. spalio mėn. FIATA Kongreso, Dubline metu, akredituota aukštesnio lygio FIATA diplomo mokymų programa – FIATA DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.
2019 m. lapkričio mėn. mokymuose dalyvauja 7 klausytojai, kuriems FIATA diplomai įteikti 2019.m. gruodžio mėn.
2019 m. lapkričio 28 d. įvyko Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA kartu su advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontora VERUM organizuotas seminaras “Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė".
2020 m. gruodžio mėn. mokymuose dalyvauja 3 klausytojai, kuriems FIATA diplomus planuojama įteikti 2021 m. rugsėjo mėn.
2021 m. liepos 7 d. FIATA validacijos susitikimo metu-nuotoliu, ketveriems metams akredituota LINEKA organizuojamų mokymų aukštesnio lygio FIATA diplomo mokymų programa – FIATA DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

 Konferencijos
2021 m. liepos 8 d. l.e.p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė atstovaujanti Lietuvos Nacionalinę Ekspeditorių ir logistų asociaciją ''Lineka'',  dalyvavo FIATA Regional susitikime, kuriame buvo aptariamos temos susijusios su COVID-19 pandemijos padariniais logistikos ir transporto sektoriuje, priemonės inicijuojamos padariniams sušvelninti, EU mobilumo paketas, tvarios logistikos strategijos.
2021 m. liepos 19 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos Prezidentas Edmundas Daukantas, Viceprezidentas Tautginas Sankauskas ir l.e.p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė dalyvavo Kauno intermodalinio terminalo (KIT) atidaryme.
2021 m. spalio 4 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos viceprezidentai Tautginas Sankauskas ir Dainius Petravičius dalyvavo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos LINAVA 30 metų jubiliejuje.
2021 m. spalio 4 d. Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“ prezidentas Edmundas Daukantas, Viceprezidentai Tautginas Sankauskas, Dainius Petravičius ir l.e.p.  generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, dalyvavo susitikime su Lietuvos–Kazachstano verslo tarybos nariais ir verslininkais.
2021 m. lapkričio 16-ąją, įvyko susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybe, kuriame buvo sprendžiami valstybės skaitmeninimo plėtros programos iškelti klausimai.
Susitikime (nuotoliu) dalyvavo Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos prezidentas E. Daukantas ir l.e.p. sekretorė E.Maškalaitė.
2021 m. lapkričio 18 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidientas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“dalyvavo,„FIATA General Meeting“ susitikime.
2021 m. lapkričio 18 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidientas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“dalyvavo susitikime su Klaipėdos uosto ir LJKKA atstovais dėl krovinių diversifikavimo galimybių.
2021 m. gruodžio 2 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos "LINEKA" prezidentas E. Daukantas dalyvavo  Muitinės praktikų asociacijos 5-oios konferencijos surengtoje diskusijoje tema "Muitinės procesų tobulinimas".
2021 m. gruodžio 9 d. 10 val. suplanuotas nuotolinis VTM Muitinės konsultacinio komiteto posėdis „Muitinės „Vieno langelio“ aplinka ir Lietuvos patirtis“. Temą pristatė Muitinės departamento Informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Alina Grinevičiūtė. Posėdžio metu buvo pristatyta ir papildoma tema „Delegavimo sutarčių pasirašymas per MLS“. Minimą temą pristatė Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus patarėjas Robertas Kaukėnas.
Posėdyje dalyvavo Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir l.e.p generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė
2021 m. gruodžio 10 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidentas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Arūnas Bertašius, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai LINEKA dalyvavo Muitinės konsultacinio komiteto posėdyje.
2021 m. gruodžio 20 dieną užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius kartu su Prancūzijos valstybės sekretoriumi Europos reikalams Clementu Beaune atidarė Užsienio reikalų ministerijos organizuotą konferenciją „Ruošiantis 2022 metams.: Kokie iššūkiai Lietuvos laukia Europos Sąjungoje? “. Konferencijoje aptarta kaip veiksmingiau atspindėti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje (ES) ateinančiais metais, pristatyti prasidedančio Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai.
Konferencijoje bei darbo grupės diskusijoje dalyvavo ir asociacijos Lineka Prezidentas Edmundas Daukantas, kur pasisakė kaip dėl suprastėjusio ryšių su Kinija bei Baltarusija bus paveiktos tiekimo grandinės logistikoje.
2021 m. gruodžio 20 dieną įvyko tarpinstitucinis pasitarimas su Klaipėdos jūrų uosto direkcija ir Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija dėl krovinių rinkų diversifikavimo galimybių.
2022 m. vasario 4 d. nuotoliniu būdu Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „Lineka“ prezidentas Edmundas Daukantas ir Vilniaus Mykolo Romerio Universiteto docentė dr. Lidija Kraujelienė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurio susitarta plėsti bendradarbiavimą Logistikos vadybos studijų programos (magistras) ir bakalauro programos (Tarptautinis verslas ir muitinės logistika) rėmuose.
2022 m. kovo 7 dieną įvyko muitinės konsultacinio komiteto posėdis dėl verslo sąlygų gerinimo jautrių sričių prioritetizavimo.
2022 m. balandžio 7 dieną, Ukmergės kultūros centre vykusioje konferencijoje „Nauji geopolitiniai iššūkiai regionams ir verslui “, dalyvavo Lineka viceprezidentas Tautginas Sankauskas ir  su kitais kviestiniais verslo, politikos bei visuomenės lyderiais diskutavo apie socialines investicijas, svarbiausius įvykius ir jų pasekmes.
Verslo sąlygų gerinimas
Po ilgų diskusijų ir aptarimų suformuota Muitinės konsultacinio komiteto taryba, kuri teiks muitinei pagrindinius muitinės darbo gerinimo projektus. Mūsų asociacijos nariai turi galimybę teikti siūlymus muitinės darbo gerinimui. Be to, šios tarybos kompetencijoje bus ir muitinės surašytų administracinės teisės pažeidimų protokolų nagrinėjimas, bet tik tais atvejais, kai asociacijos narys kreipėsi su prašymu dalyvauti, atstovaujant jo teises.
Vyko eilė susitikimų su Susisiekimo ministru ir ministerijos atstovais dėl Lietuvos uosto ir Lietuvos Geležinkelių teikiamų paslaugų problematikos. Diskutuotos ir valstybės valdomų įmonių kainodaros problemos ir paslaugų teikimo galimybės bei paslaugų kokybė. Šiuo nepaprastai sudėtingu periodu šis darbas, mūsų nuomone duoda neblogų rezultatų, ir abipusės naudos diskusijų dalyviams
Toliau intensyviai dirbame logistikos skaitmenizavimo tema. Turime pripažinti, kad šiuo metu rengiama Lietuvos transporto sektoriaus strateginė vizija, kurią Lietuvos susisiekimo ministerija iki birželio mėn. turi pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, iš esmės rengiama „Linekos“ parengtų idėjų pagrindu
Artimiausiu metu ruošiamės pereiti prie valstybės kofinansuojamų konkrečių projektų rengimo.
 
Vykdomi projektai
Asociacija LINEKA kartu su rangovu – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija įgyvendina projektą 09.4.3-ESFA-01-0014 „Krovinių ekspedijavimo, muitinės priežiūros ir kitų logistikos verslo sektorinių kompetencijų ugdymas“.
Projekto priemonės – 2016-2021 metais vykdomi specialieji mokymai, tarp kurių dalis mokymų ir seminarų muitinės tematika, taip pat kalbų mokymai bei mokymai FIATA ir FIATA aukštesniojo lygio diplomams gauti. Paramos intensyvumas 50%.
Projektas sėkmingai užbaigtas 2022 gegužės 25 dieną.
 
Kitos paslaugos
Planuojamas organizuoti tradicinis ekspeditorių ir logistų metinis seminaras – vakaronė bei visuotinis narių susirinkimas - Kongresas.
Per ataskaitinį laikotarpį išduota 230 FIATA dokumentų.
2021 m. birželio 8 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacija LINEKA pradėjo naudoti naujai suprogramuotą Lineka.lt internetinį puslapį.

 

ASOCIACIJOS „LINEKA“ 2020-2023 M. KADENCIJOS
PREZIDIUMAS (iki 2023 05 03 d.)

 

Tautginas Sankauskas

Viceprezidentas

L.e.p. prezidentas

UAB TEF „Vilteda “

tel.: (+370 5) 233 76 01
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: tautginas@vilteda.lt

Dainius Petravičius

Viceprezidentas

UAB „Vingės terminalas“

tel. (+370 5) 239 45 01

faks: (+370 5) 277 90 36

el.p.: dainius@vingesterminalas.lt

Arūnas Bertašius
Viceprezidentas

UAB „Rhenus Logistics “

tel: (+370 5) 239 21 02

faks: (+370 5) 277 90 36

el.p.: Arunas.Bertasius@lt.rhenus.com

Egidijus Ramonas
 Viceprezidentas

UAB „Arijus “

tel: (+370 5) 277 90 36

faks: (+370 5) 277 90 36

el.p.: e.ramonas@arijus.lt

Ignas Puluikis
Prezidiumo narys

UAB „Ace Logistics

tel.: (+370 5) 210 40 14
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: ignas@ace.lt

Mindaugas Šimkūnas
Prezidiumo narys

Advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontora VERUM

tel.: (+370 5) 212 08 84
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: mindaugas.simkunas@verum.lt

Vytautas Verbickas

Prezidiumo narys

UAB „Armo “

Tel (+370 5) 275 65 32,

faks.: : (+370 5) 277 90 36

el.p.: info@armo.com

Žana Kel

Prezidiumo narė

UAB „Integre Trans “

Tel (+370 5) 277 90 36

faks.: : (+370 5) 277 90 36

el.p.: zana.kel@integre.lt

 2021 metų lapkričio mėn. atsistatydinus Prezidiumo narei Rasmai Saulei, jos vietą užėmė , UAB Armo vadovas Vytautas Verbickas, o 2022 metais atsistatydinus prezidentui Edmundui Daukantui, jo vietą laikinai eiti prezidento pareigas, užėmė viceprezidentas Tautginas Sankauskas.

   

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ
 ASOCIACIJOS „LINEKA“ NARIAI
2023 m. gegužės 1 dienai

 

Nr.

Asociacijos Narys

Vadovas

Įstojimo metai

1

ACE Logistics, UAB

Ignas Puluikis

1997

2

AD Rem Transport, UAB

Antanas Šimelis

2003

3

Adomina, UAB

Adomas Žiukas

2022

4

Advokato M. Šimkūno ir partnerių kontora VERUM

Mindaugas Šimkūnas

2014

5

ALPI Baltika, UAB

Eimantas Šivickas

2009

6

Arijus, UAB

Arijus Ramonas

1999

7

Armo, UAB

Vytautas Verbickas

2010

8

Arvytoma, UAB

Tomas Levickas

2010

9

Autostartas, UAB

Linas Žukas

1997

10

Autoverslas, UAB

Rūta Gvazdaitienė

2003

11

Baltic Consol Line, UAB

Marius Jankevicius

2018

12

Baltic Freight Services, UAB

Lauras Lukošius

2013

13

Baltic Transit Rail, UAB

Svetlana Evstigneeva

2012

14

Baltijos Pervežimai, UAB

Arūnas Jankauskas

1997

15

BPA, UAB

Vytautas Šileika

2003

16

Bunasta,UAB

Jurgis Adomavičius

2022

17

DLG, UAB

Žydrūnas Pocius

2013

18

DSV Lithuania, UAB

Kim Bartholdy

2002

19

Egliana ir Ko, UAB

Merūnas Šarkelė

2008

20

Ferogama, UAB

Romualdas Gėgžnas

2017

21

Finėjas, UAB

Vaidotas Lenktys

2006

22

Gelna, UAB

Laura Narvilienė

2002

23

Gevara, UAB

Gediminas Dalinkevičius

2012

24

Global Ocean Link Lithuania, UAB

Anna Nikova

2018

25

Ingstad&Co, UAB

Julius Beinoravičius

2012

26

Integre Trans, UAB

Žana Kel

2013

27

Intermodal Container Service, UAB

Gediminas Kuncevičius

2009

28

Itella Logistics, UAB

Gediminas Mickus

2013

29

Jungtinės transporto pajėgos, UAB

Aurimas Poškaitis

2015

30

Jūrtransa, UAB

Leonid Smolnikov

1996

31

Limarko, UAB

Vytautas Lygnugaris

2013

32

Nordcarrier Baltic, UAB

Eglė Vaicekauskienė

2001

33

Rhenus Logistics, UAB

Arūnas Bertašius

1995

34

RTL Alliance Europa UAB

Konstantin Samarskov

2022

35

Savivaldybės įmonė Šiaulių orouostas

Aurelija Kuezada

2021

36

Skandeka, UAB

Linas Čiras

2015

37

Spedilta, UAB

Sergei Nugmanov

2008

38

STA Logistics, UAB

Tatjana Sabiun

2013

39

Šturvalas, UAB

Povilas Varasimavičius

2022

40

Vilniaus Technologijų ir dizaino kolegija

Liucija Nijolė Kikutienė

2016

41

Vilteda, UAB

Tautginas Sankauskas

1993

42

VIM Agentūra, UAB

Vadim Malenko

1999

43

Vingės Terminalas, UAB

Dainius Petravičius

2003

44

Visas transportas UAB (Cargo Booking)

Egidijus Breikštas

2022

45

VPA Logistics, UAB

Margarita Mieliūnienė

2012

 

 

 

 

 

Parašykite mums