Veiklos Ataskaita

 

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ ASOCIACIJOS „LINEKA“ VEIKLOS

TARP XXIX-OJO IR XXX-OJO KONGRESŲ ATASKAITA

 

2022 m. birželio 9 d.,

Vilnius

 

ASOCIACIJOS VEIKLOS TARP XXIX-OJO ir XXX-OJO KONGRESŲ ATASKAITA

 

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA vienija didžiausias Lietuvos krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančias įmones. Aktyviai atstovaudama Asociacijos narių interesus, palaiko konstruktyvų dialogą tarp valdžios ir verslo institucijų, siekia sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, skatina rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu bei bendradarbiavimu tarp verslo partnerių.

Nuo 2012-ųjų metų sausio mėnesio Asociacija LINEKA pagal neterminuotą nuomos sutartį naudoja 65 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, kuriose nuolat dirba Sekretoriatas, vyksta Asociacijos „LINEKA“ prezidiumo posėdžiai, mokymai, bei kiti darbiniai susitikimai.

Prezidiumas

2020 m. spalio 16 d. XXVIII-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso metu buvo išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Edmundas Daukantas, viceprezidentai – Tautginas Sankauskas, Arūnas Bertašius, Dainius Petravičius, Egidijus Ramonas, prezidiumo nariai – Ignas Puluikis, Rasma Saulė, Mindaugas Šimkūnas, Žana Kel.

2021 metų lapkričio mėn. atsistatydinus Prezidiumo narei Rasmai Saulei, jos vietą užėmė , UAB Armo vadovas Vytautas Verbickas.

Per ataskaitinį laikotarpį sušaukti: 12 prezidiumo posėdžiai ir 1 strateginis posėdis.

  

Asociacijos nariai

 

Asociacija vienija 45 narių: 43 transporto ir logistikos kompanijas bei 2 organizacijas glaudžiai susijusias su transporto verslu.

 

Dirbame ekspedijavimo ir logistikos verslui

Siekiant užtikrinti stabilią transporto sektoriaus veiklą, asociacijos prezidiumo nariai per ataskaitinį laikotarpį dirbo įvairiose nacionalinio lygmens bei tarpvyriausybinėse darbo grupėse, tarybose, komisijose, komitetuose.

 

Atstovavimas nacionalinio lygmens ir tarpvyriausybinėse darbo grupėse:

-          Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sudaryta VMI e-važtaraščio darbo grupė

-          Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė „Dėl trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių plano, reguliuojant srautus Baltijos prospekte parengimo ir algoritmo ekstremaliai situacijai valdyti sukūrimo“ (deleguotas Asociacijos nario Jūrtransa atstovas T.Jonkus).

 

Atstovavimas nacionalinėse ir tarpvyriausybinėse komisijose ir tarybose:

-          Sklandaus patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo proceso stebėjimo komisija;

-          Transporto ir Tranzito komisija;

-          Krovinių vežimo maršrutu Baltijos jūra – Juodoji jūra plėtros koordinacinė taryba;

-          Lietuvos ir Kazachstano transporto komisija;

-          Lietuvos ir Kazachstano bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Lietuvos ir Lenkijos bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;

-          Trišalė taryba;

-          Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinis profesinis komitetas.

 

Darbas su Lietuvos Respublikos Muitine:

-          Muitinės konsultacinis komitetas;

-          Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pakomitečiai;

-          Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė „Dėl eksporto sąlygų palengvinimo ir muitinės formalumų supaprastinimo”;

-          Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė;

 

Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija LINEKA oficialiai kreipėsi į įvairias valdžios institucijas, teikė nuomonę ir pasiūlymus transporto verslui aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į Asociacijos LINEKA narių iškeltas aktualijas ir problemas, buvo renkama ir analizuojama informacija, vykdomas iškeltų klausimų, pozicijų viešinimas bei atstovavimas aukštesnėse valdžios institucijose.

 

Kreipimaisi teikti šiais klausimais:

-          Dėl privalomų duomenų apie transporto priemonę pateikimo muitinės deklaracijose;

-          Ekspertinė konsultacija URM dėl planuojamo diplomatinio krovinio paslaugų viešojo pirkimo

-          Dėl LR Muitinės informacinių sistemų infrastruktūros atnaujinimo

 

Bendradarbiavimas su strateginiais partneriais

 

2020 m. spalio 15 d., nuotoliniu būdu, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir Ukrainos ekspeditorių ir logistų asociacijos «UKRZOVNISHTRANS» prezidentas Oleg Sabetov pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo buvo susitarta siekti skaitmeninti transporto srautus  tarp Europos Sąjungos ir Rytų partnerystės šalių.
 
2021 m. balandžio 21 d., nuotoliniu būdu, Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir Kazachstano ekspeditorių ir logistų asociacijos KFFA prezidentas Mukhambet Sabetov pasirašė bendradarbiavimo memorandumą, kuriuo bus siekiama remti intermodalinio transporto tarp Lietuvos ir Kazachstano vystymą bei logistikos verslo industrijos tobulinimą.
2022 m. gegužės 11-13 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos Lineka Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, su mūsų šalies delegacija lankydamasis Kazachstane, susitiko su šios šalies valstybės pareigūnais, transporto ir logistikos sektoriaus atstovais. Susitikimų metu aptarta esama logistikos situacija, tranzitinių krovinių vežimo per Kazachstaną galimybės geležinkeliu, jūrų ir kelių transportu, tolimesnis abiejų šalių transporto ir logistikos įmonių bendradarbiavimas.

Seminarai. Mokymai. Diskusijos

 

LINEKA vienintelė organizacija Lietuvoje turinti teisę vykdyti mokymus tarptautiniam FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Nuo 1996 metų Lietuvoje yra išduotas 175 FIATA diplomas.

2020 m. gruodžio mėn. mokymuose dalyvauja 3 klausytojai, kuriems FIATA diplomus planuojama įteikti 2021 m. liepos mėn.

2021 m. liepos 7 d. FIATA validacijos susitikimo metu-nuotoliu, ketveriems metams akredituota LINEKA organizuojamų mokymų aukštesnio lygio FIATA diplomo mokymų programa – FIATA DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT.

 

Konferencijos

2021 m. liepos 8 d. l.e.p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė atstovaujanti Lietuvos Nacionalinę Ekspeditorių ir logistų asociaciją ''Lineka'',  dalyvavo FIATA Regional susitikime, kuriame buvo aptariamos temos susijusios su COVID-19 pandemijos padariniais logistikos ir transporto sektoriuje, priemonės inicijuojamos padariniams sušvelninti, EU mobilumo paketas, tvarios logistikos strategijos. 
 
2021 m. liepos 19 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacijos Prezidentas Edmundas Daukantas, Viceprezidentas Tautginas Sankauskas ir l.e.p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė dalyvavo Kauno intermodalinio terminalo (KIT) atidaryme.
2021 m. spalio 4 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos viceprezidentai Tautginas Sankauskas ir Dainius Petravičius dalyvavo Lietuvos nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos "LINAVA" 30 metų jubiliejuje. 
2021 m. spalio 4 d. Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „Lineka“ prezidentas Edmundas Daukantas, Viceprezidentai Tautginas Sankauskas, Dainius Petravičius ir l.e.p.  generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, dalyvavo susitikime su Lietuvos–Kazachstano verslo tarybos nariais ir verslininkais.
2021 m. lapkričio 16-ąją, įvyko susitikimas su Ekonomikos ir inovacijų ministerijos vadovybe, kuriame buvo sprendžiami valstybės skaitmeninimo plėtros programos iškelti klausimai. 
Susitikime (nuotoliu) dalyvavo Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos prezidentas E. Daukantas ir l.e.p. sekretorė E.Maškalaitė. 
2021 m. lapkričio 18 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidientas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“dalyvavo,„FIATA General Meeting“ susitikime.
2021 m. lapkričio 18 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidientas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Tautginas Sankauskas, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“dalyvavo susitikime su Klaipėdos uosto ir LJKKA atstovais dėl krovinių diversifikavimo galimybių.
2021 m. gruodžio 2 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos "LINEKA" prezidentas E. Daukantas dalyvavo  Muitinės praktikų asociacijos 5-oios konferencijos surengtoje diskusijoje tema "Muitinės procesų tobulinimas". 
2021 m. gruodžio 9 d. 10 val. suplanuotas nuotolinis VTM Muitinės konsultacinio komiteto posėdis „Muitinės „Vieno langelio“ aplinka ir Lietuvos patirtis“. Temą pristatė Muitinės departamento Informacijos skyriaus vyresnioji patarėja Alina Grinevičiūtė. Posėdžio metu buvo pristatyta ir papildoma tema „Delegavimo sutarčių pasirašymas per MLS“. Minimą temą pristatė Muitinės informacinių sistemų centro Projektų skyriaus patarėjas Robertas Kaukėnas.
Posėdyje dalyvavo Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos prezidentas Edmundas Daukantas ir l.e.p generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė
2021 m. gruodžio 10 d. L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, prezidentas Edmundas Daukantas ir Viceprezidentas Arūnas Bertašius, atstovaujantys Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“dalyvavo Muitinės konsultacinio komiteto posėdyje.
2021 m. gruodžio 20 dieną užsienio reikalų viceministras Arnoldas Pranckevičius kartu su Prancūzijos valstybės sekretoriumi Europos reikalams Clementu Beaune atidarė Užsienio reikalų ministerijos organizuotą konferenciją „Ruošiantis 2022 metams.: Kokie iššūkiai Lietuvos laukia Europos Sąjungoje? “. Konferencijoje aptarta kaip veiksmingiau atspindėti Lietuvos interesus Europos Sąjungoje (ES) ateinančiais metais, pristatyti prasidedančio Prancūzijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai.
Konferencijoje bei darbo grupės diskusijoje dalyvavo ir asociacijos Lineka Prezidentas Edmundas Daukantas, kur pasisakė kaip dėl suprastėjusio ryšių su Kinija bei Baltarusija bus paveiktos tiekimo grandinės logistikoje.
2021 m. gruodžio 20 dieną įvyko tarpinstitucinis pasitarimas su Klaipėdos jūrų uosto direkcija ir Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija dėl krovinių rinkų diversifikavimo galimybių.
2022 m. vasario 4 d. nuotoliniu būdu Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „Lineka“ prezidentas Edmundas Daukantas ir Vilniaus Mykolo Romerio Universiteto docentė dr. Lidija Kraujelienė  pasirašė bendradarbiavimo sutartį, kurio susitarta plėsti bendradarbiavimą Logistikos vadybos studijų programos (magistras) ir bakalauro programos (Tarptautinis verslas ir muitinės logistika) rėmuose.
2022 m. kovo 7 dieną įvyko muitinės konsultacinio komiteto posėdis dėl verslo sąlygų gerinimo jautrių sričių prioritetizavimo.
2022 m. balandžio 7 dieną, Ukmergės kultūros centre vykusioje konferencijoje „Nauji geopolitiniai iššūkiai regionams ir verslui “, dalyvavo Lineka viceprezidentas Tautginas Sankauskas ir  su kitais kviestiniais verslo, politikos bei visuomenės lyderiais diskutavo apie socialines investicijas, svarbiausius įvykius ir jų pasekmes.
Verslo Sąlygų gerinimas

Po ilgų diskusijų ir aptarimų suformuota Muitinės konsultacinio komiteto taryba, kuri teiks muitinei pagrindinius muitinės darbo gerinimo projektus. Mūsų asociacijos nariai turi galimybę teikti siūlymus muitinės darbo gerinimui. Be to, šios tarybos kompetencijoje bus ir muitinės surašytų administracinės teisės pažeidimų protokolų nagrinėjimas, bet tik tais atvejais, kai asociacijos narys kreipėsi su prašymu dalyvauti, atstovaujant jo teises.

Vyko eilė susitikimų su Susisiekimo ministru ir ministerijos atstovais dėl Lietuvos uosto ir Lietuvos Geležinkelių teikiamų paslaugų problematikos. Diskutuotos ir valstybės valdomų įmonių kainodaros problemos ir paslaugų teikimo galimybės bei paslaugų kokybė. Šiuo nepaprastai sudėtingu periodu šis darbas, mūsų nuomone duoda neblogų rezultatų, ir abipusės naudos diskusijų dalyviams

Toliau intensyviai dirbame logistikos skaitmenizavimo tema. Turime pripažinti, kad šiuo metu rengiama Lietuvos transporto sektoriaus strateginė vizija, kurią Lietuvos susisiekimo ministerija iki birželio mėn. turi pateikti Lietuvos Respublikos vyriausybei, iš esmės rengiama „Linekos“ parengtų idėjų pagrindu

Artimiausiu metu ruošiamės pereiti prie valstybės kofinansuojamų konkrečių projektų rengimo.

Vykdomi projektai

 

Asociacija LINEKA kartu su rangovu – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija įgyvendina projektą 09.4.3-ESFA-01-0014 „Krovinių ekspedijavimo, muitinės priežiūros ir kitų logistikos verslo sektorinių kompetencijų ugdymas“.

 

Projekto priemonės – 2016-2021 metais vykdomi specialieji mokymai, tarp kurių dalis mokymų ir seminarų muitinės tematika, taip pat kalbų mokymai bei mokymai FIATA ir FIATA aukštesniojo lygio diplomams gauti. Paramos intensyvumas 50%.

 

Projektas sėkmingai užbaigtas 2022 m. gegužės 25 dieną.


Kitos paslaugos

 

Planuojamas organizuoti tradicinis ekspeditorių ir logistų metinis seminaras – vakaronė bei visuotinis narių susirinkimas - Kongresas. 

Per ataskaitinį laikotarpį išduota 230 FIATA dokumentų.

Kiti nuveikti darbai

     

2021 m. birželio 8 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių asociacija LINEKA paleido naujai suprogramuotą Lineka.lt internetinį puslap

 

ASOCIACIJOS „LINEKA“

2020-2023 M. KADENCIJOS

PREZIDIUMAS

Edmundas Daukantas
 Prezidentas

UAB „Baltic Consol Line “

tel: (+370 5) 277 90 36
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: edmundas.daukantas@lineka.lt

Dainius Petravičius
 Vice-Prezidentas

UAB „Vingės terminalas“

tel. (+370 5) 239 45 01
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: dainius@vingesterminalas.lt

Tautginas Sankauskas
 Vice-Prezidentas

UAB TEF „Vilteda “

tel.: (+370 5) 233 76 01
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: tautginas@vilteda.lt

Arūnas Bertašius
 Viceprezidentas

UAB „Rhenus Logistics “

tel: (+370 5) 239 21 02
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: Arunas.Bertasius@lt.rhenus.com

Egidijus Ramonas
 Viceprezidentas

UAB „Arijus “

tel: (+370 5) 277 90 36
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: e.ramonas@arijus.lt

Ignas Puluikis
Prezidiumo narys

UAB „Ace Logistics

tel.: (+370 5) 210 40 14
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: ignas@ace.lt

Mindaugas Šimkūnas
Prezidiumo narys

Advokato M.Šimkūno ir partnerių
kontora VERUM

tel.: (+370 5) 212 08 84
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: mindaugas.simkunas@verum.lt

Vytautas Verbickas
 Prezediumo Narys

UAB „Armo “

Tel (+370 5) 275 65 32,
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: info@armo.com

Žana Kel
 Prezediumo Narė

UAB „Integre Trans “

Tel (+370 5) 277 90 36
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: zana.kel@integre.lt

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ

 ASOCIACIJOS „LINEKA“ NARIAI

 

Organizacijos pavadinimas

Vadovas

Įstojimo metai

ABIPA Logistics, UAB

Algirdas Berdešius

2013

ACE Logistics, UAB

Ignas Puluikis

1997

AD Rem Transport, UAB

Antanas Šimelis

2003

Advokato M.Šimkūno kontora

Mindaugas Šimkūnas

2014

ALPI Baltika, UAB

Eimantas Šivickas

2009

Arijus, UAB

Arijus Ramonas

1999

Armo, UAB

Vytautas Verbickas

2010

Arvytoma, UAB

Arūnas Levickas

2010

Autostartas, UAB

Linas Žukas

1997

Autoverslas, AB

Valdemaras Zakarauskas

2003

Baltic Freight Services, UAB

Lauras Lukošius

2013

Baltic Consol Line, UAB

Justina Bučinskaitė

2018

Baltic Transit Rail, UAB

Rimvydas Leonauskas

2012

Baltijos Pervežimai, UAB

Arūnas Jankauskas

1997

Belintertrans Baltic, UAB

Artūras Gaidauskas

2010

BPA, UAB

Vytas Šileika

2003

DLG,UAB 

Žydrūnas Pocius

2013

DSV Transport, UAB

Kim Bartholdy Larsen

2002

Egliana ir Ko, UAB

Merūnas Šarkelė

2008

Finėjas, UAB

Audrius Zakas

2006

Ferogama, UAB

Jonas Viesulas

2017

Gelna, UAB

Laura Narvilienė

2002

Gevara, UAB

Gediminas Dalinkevičius

2012

Global Ocean Link Lithuania, UAB

Erikas Žaliauskas

2018

Ingstad & Co, UAB

Julius Beinoravičius

2012

Integre Trans, UAB

Žana Kel

2013

Intermodal Container Service, UAB

Gediminas Kuncevičius

2009

ITELLA Logistics, UAB

Rasma Saulė

2013

Jungtinės transporto pajėgos, UAB

Vidmantas Užpalis

2015

Jūrtransa, UAB

Leonid Smolnikov

1996

Limarko, UAB

Vytautas Lygnugaris

2013

Nordcarrier Baltic, UAB

Audrius Pačkauskas

2001

Organizacijos pavadinimas

Vadovas

Įstojimo metai

Rhenus Logistics, UAB

Arūnas Bertašius

1995

SLP Logistics, UAB

Artūras Ginelevičius

2015

Skandeka, UAB

Linas Čiras

2015

SĮ Šiaulių Oro uostas 

Aurelija Kuezada

2021

Spedilta, UAB

Lukas Rutkauskas

2008

STA Logistic, UAB

Tatjana Sabiun

2013

Vakarų laivų agentai, UAB

Mindaugas Berensevičius

2018

Vilteda, UAB

Tautginas Sankauskas

1993

Vestaka, UAB

Donata Panavienė

2018

VIM Agentūra, UAB

Vadim Malenko

1999

Vingės Terminalas, UAB

Dainius Petravičius

2003

ТimoCom Soft- und Hardware Gmbh

Jens Thiermann

2013

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Liucija Nijolė Kikutienė

2016

 

 

Parašykite mums