Veiklos Ataskaita

Veiklos ataskaitą galite susipažinti čia : 

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ ASOCIACIJOS „LINEKA“ VEIKLOS

TARP XXVII-OJO IR XXVIII-OJO KONGRESŲ ATASKAITA

 

2021 m. balandžio 17 d.,

Vilnius

 

ASOCIACIJOS VEIKLOS TARP XXVII-OJO ir XXVIII-OJO KONGRESŲ ATASKAITA

 

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA vienija didžiausias Lietuvos krovinių ekspedijavimo ir logistikos paslaugas teikiančias įmones. Aktyviai atstovaudama Asociacijos narių interesus, palaiko konstruktyvų dialogą tarp valdžios ir verslo institucijų, siekia sudaryti savo nariams kuo palankesnes sąlygas savarankiškai vystyti ir plėtoti visų rūšių logistikos ir ekspedijavimo paslaugas, skatina rinkos ekonomikos sistemos plėtrą, paremtą laisvos ir sąžiningos konkurencijos principu bei bendradarbiavimu tarp verslo partnerių.

Nuo 2012-ųjų metų sausio mėnesio Asociacija LINEKA pagal neterminuotą nuomos sutartį naudoja 65 kv. m. ploto negyvenamąsias patalpas, kuriose nuolat dirba Sekretoriatas, vyksta Asociacijos „LINEKA“ prezidiumo posėdžiai, mokymai, bei kiti darbiniai susitikimai.

Prezidiumas

Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos „LINEKA“ veiklai ataskaitiniu laikotarpiu vadovavo 2017 m. birželio 28 d. XXV-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Arūnas Bertašius, viceprezidentai – Tautginas Sankauskas, Edmundas Daukantas, Dainius Petravičius, prezidiumo nariai – Ignas Puluikis, Darius Čaplikas, Rasma Saulė, Mindaugas Šimkūnas, Mindaugas Pivoriūnas.

Per ataskaitinį laikotarpį sušaukti: 9 prezidiumo posėdžiai ir 1 strateginis posėdis.

2020 m. spalio 16 d. XXVIII-ojo ataskaitinio – rinkiminio Kongreso metu buvo išrinktas Prezidiumas, susidedantis iš 9 narių: prezidentas Edmundas Daukantas, viceprezidentai – Tautginas Sankauskas, Arūnas Bertašius, Dainius Petravičius, Egidijus Ramonas, prezidiumo nariai – Ignas Puluikis, Rasma Saulė, Mindaugas Šimkūnas, Žana Kel.

  

Asociacijos nariai

 

Asociacija vienija 60 narių: 54 transporto ir logistikos kompanijas bei 6 organizacijas glaudžiai susijusias su transporto verslu.

 

Dirbame ekspedijavimo ir logistikos verslui

Siekiant užtikrinti stabilią transporto sektoriaus veiklą, asociacijos prezidiumo nariai per ataskaitinį laikotarpį dirbo įvairiose nacionalinio lygmens bei tarpvyriausybinėse darbo grupėse, tarybose, komisijose, komitetuose.

 

Atstovavimas nacionalinio lygmens ir tarpvyriausybinėse darbo grupėse:

-          Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos sudaryta VMI e-važtaraščio darbo grupė

-          Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos sudaryta darbo grupė „Dėl trumpalaikių ir ilgalaikių priemonių plano, reguliuojant srautus Baltijos prospekte parengimo ir algoritmo ekstremaliai situacijai valdyti sukūrimo“ (deleguotas Asociacijos nario Jūrtransa atstovas T.Jonkus).

 

Atstovavimas nacionalinėse ir tarpvyriausybinėse komisijose ir tarybose:

-          Sklandaus patekimo į pasienio kontrolės punktus organizavimo proceso stebėjimo komisija;

-          Transporto ir Tranzito komisija;

-          Krovinių vežimo maršrutu Baltijos jūra – Juodoji jūra plėtros koordinacinė taryba;

-          Lietuvos ir Kazachstano transporto komisija;

-          Lietuvos ir Kazachstano bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Lietuvos ir Lenkijos bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Lietuvos ir Baltarusijos bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Lietuvos ir Rusijos bendra komisija kelių transporto klausimais;

-          Transporto koordinacinė taryba;

-          Smulkiojo ir vidutinio verslo taryba;

-          Trišalė taryba

-          Transporto ir saugojimo paslaugų sektorinis profesinis komitetas.

 

Darbas su Lietuvos Respublikos Muitine:

-          Muitinės konsultacinis komitetas;

-          Muitinės konsultacinio komiteto Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos pakomitečiai;

-          Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir verslo asociacijų atstovų darbo grupė „Dėl eksporto sąlygų palengvinimo ir muitinės formalumų supaprastinimo”;

-          Sąjungos muitinės kodekso nuostatų įgyvendinimo koordinavimo darbo grupė;

 

Per ataskaitinį laikotarpį Asociacija LINEKA oficialiai kreipėsi į įvairias valdžios institucijas, teikė nuomonę ir pasiūlymus transporto verslui aktualiais klausimais. Atsižvelgiant į Asociacijos LINEKA narių iškeltas aktualijas ir problemas, buvo renkama ir analizuojama informacija, vykdomas iškeltų klausimų, pozicijų viešinimas bei atstovavimas aukštesnėse valdžios institucijose.

 

Kreipimaisi teikti šiais klausimais:

-          Dėl privalomų duomenų apie transporto priemonę pateikimo muitinės deklaracijose;

-          Ekspertinė konsultacija URM dėl planuojamo diplomatinio krovinio paslaugų viešojo pirkimo

-          Dėl LR Muitinės informacinių sistemų infrastruktūros atnaujinimo

 

Bendradarbiavimas su strateginiais partneriais

 

2019 m. spalio 10 d. Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA nariai susitiko su  Baltarusų vežėjų automobiliais asociacijos BAMAP bei BAMAP Service atstovų delegacija. Susitikimą, kurio metu pristatytas Lietuvos logistikos sektorius bei bendradarbiavimo galimybės su Lietuvos ekspeditoriais, inicijavo baltarusių verslininkai, tarpininkaujat Lietuvos ambasadai Baltarusijoje.

 

Seminarai. Mokymai. Diskusijos

 

LINEKA vienintelė organizacija Lietuvoje turinti teisę vykdyti mokymus tarptautiniam FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Nuo 1996 metų Lietuvoje yra išduotas 175 FIATA diplomas.

 

2018 m. rugsėjį dalyvauta FIATA pasauliniame kongrese Delyje (Indija), kurio metu ketveriems metams akredituota LINEKA organizuojamų mokymų FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti mokymų programa.

 

Nuo 2019 m. lapkričio mėn., pagal naują mokymų programos standartą, mokymuose dalyvauja 8 klausytojų, kuriems FIATA diplomus planuojama įteikti š.m. gruodžio mėn.

 

2016 m. spalio mėn. FIATA Kongreso, Dubline metu, akredituota aukštesnio lygio FIATA diplomo mokymų programa – FIATA DIPLOMA IN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Nuo

 

2019 m. lapkričio mėn. mokymuose dalyvauja 7 klausytojai, kuriems FIATA diplomus planuojama įteikti š.m. gruodžio mėn.

 

2019 m. lapkričio 28 d. įvyko Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA kartu su advokato Mindaugo Šimkūno ir partnerių kontora VERUM organizuotas seminaras “Krovinių gabenimas pagal CMR konvenciją: vežimo sutarties sudarymas, vykdymas, atsakomybė".

 

2020 m. gruodžio mėn. mokymuose dalyvauja 3 klausytojai, kuriems FIATA diplomus planuojama įteikti 2021 m. liepos mėn.

 

Vykdomi projektai

 

Asociacija LINEKA kartu su rangovu – Lietuvos muitinės tarpininkų asociacija įgyvendina projektą 09.4.3-ESFA-01-0014 „Krovinių ekspedijavimo, muitinės priežiūros ir kitų logistikos verslo sektorinių kompetencijų ugdymas“.

 

Projekto priemonės – 2016-2020 metais vykdomi specialieji mokymai, tarp kurių dalis mokymų ir seminarų muitinės tematika, taip pat kalbų mokymai bei mokymai FIATA ir FIATA aukštesniojo lygio diplomams gauti. Paramos intensyvumas 50%.

 

Projektas pratęstas iki 2021 metų gegužės 18 dienos.


Kitos paslaugos

 

Organizuotas tradicinis ekspeditorių ir logistų metinis seminaras – vakaronė bei visuotinis narių susirinkimas - Kongresas.

Per ataskaitinį laikotarpį išduota 90 FIATA dokumentų.

 

ASOCIACIJOS „LINEKA“

2017-2020 M. KADENCIJOS

PREZIDIUMAS

Edmundas Daukantas
 Prezidentas

UAB „Baltic Consol Line “

tel: (+370 5) 277 90 36
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: edmundas.daukantas@lineka.lt

Dainius Petravičius
 Vice-Prezidentas

UAB „Vingės terminalas“

tel. (+370 5) 239 45 01
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: dainius@vingesterminalas.lt

Tautginas Sankauskas
 Vice-Prezidentas

UAB TEF „Vilteda “

tel.: (+370 5) 233 76 01
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: tautginas@vilteda.lt

Arūnas Bertašius
 Viceprezidentas

UAB „Rhenus Logistics “

tel: (+370 5) 239 21 02
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: Arunas.Bertasius@lt.rhenus.com

Egidijus Ramonas
 Viceprezidentas

UAB „Arijus “

tel: (+370 5) 277 90 36
faks: (+370 5) 277 90 36
el.p.: e.ramonas@arijus.lt

Ignas Puluikis
Prezidiumo narys

UAB „Ace Logistics

tel.: (+370 5) 210 40 14
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: ignas@ace.lt

Mindaugas Šimkūnas
Prezidiumo narys

Advokato M.Šimkūno ir partnerių
kontora VERUM

tel.: (+370 5) 212 08 84
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: mindaugas.simkunas@verum.lt

Rasma Saulė
 Prezediumo Narė

UAB „Itella Logistics “

Tel (+370 5) 275 65 32,
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: rasma.saule@itella.com

Žana Kel
 Prezediumo Narė

UAB „Integre Trans “

Tel (+370 5) 277 90 36
faks.: : (+370 5) 277 90 36
el.p.: zana.kel@integre.lt

 

 

LIETUVOS NACIONALINĖS EKSPEDITORIŲ IR LOGISTŲ

 ASOCIACIJOS „LINEKA“ NARIAI

 

Organizacijos pavadinimas

Vadovas

Įstojimo metai

ABIPA Logistics, UAB

Algirdas Berdešius

2013

ACE Logistics, UAB

Ignas Puluikis

1997

AD Rem Transport, UAB

Antanas Šimelis

2003

Advokato M.Šimkūno kontora

Mindaugas Šimkūnas

2014

ALPI Baltika, UAB

Eimantas Šivickas

2009

Arijus, UAB

Arijus Ramonas

1999

Armo, UAB

Vytautas Verbickas

2010

Arvytoma, UAB

Arūnas Levickas

2010

Autostartas, UAB

Linas Žukas

1997

Autoverslas, AB

Valdemaras Zakarauskas

2003

Baltic Freight Services, UAB

Lauras Lukošius

2013

Baltic Consol Line, UAB

Justina Bučinskaitė

2018

Baltic Transit Rail, UAB

Rimvydas Leonauskas

2012

Baltijos Pervežimai, UAB

Arūnas Jankauskas

1997

Belintertrans Baltic, UAB

Artūras Gaidauskas

2010

BPA, UAB

Vytas Šileika

2003

DHL Lietuva, UAB

Mindaugas Pivoriūnas

2001

DLG,UAB 

Žydrūnas Pocius

2013

DSV Transport, UAB

Kim Bartholdy Larsen

2002

Egliana ir Ko, UAB

Merūnas Šarkelė

2008

Eivora, UAB

Mindaugas Skarulskis

2018

Finėjas, UAB

Audrius Zakas

2006

Ferogama, UAB

Jonas Viesulas

2017

Frega, UAB

Viktor Zubkov

2016

Gelna, UAB

Laura Narvilienė

2002

Gevara, UAB

Gediminas Dalinkevičius

2012

Global Ocean Link Lithuania, UAB

Erikas Žaliauskas

2018

HTV1, UAB

Jurij Vilkanec

2017

Ingstad & Co, UAB

Julius Beinoravičius

2012

Integre Trans, UAB

Žana Kel

2013

Intermodal Container Service, UAB

Gediminas Kuncevičius

2009

ITELLA Logistics, UAB

Rasma Saulė

2013

Jungtinės transporto pajėgos, UAB

Vidmantas Užpalis

2015

Jūrtransa, UAB

Leonid Smolnikov

1996

Kaminera, UAB

Laima Kasmauskaitė

1998

Limarko, UAB

Vytautas Lygnugaris

2013

Logiversa, UAB

Genadij Riaubčiuk

2018

Nordcarrier Baltic, UAB

Audrius Pačkauskas

2001

Organizacijos pavadinimas

Vadovas

Įstojimo metai

Nunner Logistics, UAB

Ovidija Jankauskaitė

2012

MTI Brokeris, UADBB

Mantas Norvaišas

2017

Premuita, UAB

Raimundas Galinauskas

2014

Rikusta, UAB

Armandas Šimulis

2016

Rhenus Svoris, UAB

Arūnas Bertašius

1995

Schenker, UAB

Edmundas Daukantas

1998

SD Faktorialas, UAB

Česlav Čertovič

2011

SLP Logistics, UAB

Artūras Ginelevičius

2015

Skandeka, UAB

Linas Čiras

2015

Spedilta, UAB

Lukas Rutkauskas

2008

STA Logistic, UAB

Tatjana Sabiun

2013

Šturvalas, UAB

Povilas Varasimavičius

2004

TTVAM

Daiva Daugvilienė

2008

Vainėda, UAB

Darius Pernavas

2012

Geležinkelių Logistikos Parkas, VšĮ

Darius Čaplikas

2014

Vakarų laivų agentai, UAB

Mindaugas Berensevičius

2018

Vilteda, UAB

Tautginas Sankauskas

1993

Vestaka, UAB

Donata Panavienė

2018

VIM Agentūra, UAB

Vadim Malenko

1999

Vingės Terminalas, UAB

Dainius Petravičius

2003

ТimoCom Soft- und Hardware Gmbh

Jens Thiermann

2013

Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija

Liucija Nijolė Kikutienė

2016

 

 

Parašykite mums