Teisės aktai

LIETUVOS EKSPEDITORIŲ BENDROSIOS EKSPEDIJAVIMO SĄLYGOS (LEBES 2015)

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija LINEKA 2015 m. gegužės 28 d. vykusiame XXIII-jame kasmetiniame kongrese patvirtino ir priėmė Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos bendrąsias sąlygas (LEBES 2015) (parengtas pagal Šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos bendrąsias sąlygas NSAB 2000, galiojančias  nuo 1998 m. birželio 1 d.).

2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujosios Šiaurės šalių ekspeditorių asociacijos bendrosios sąlygos NSAB 2015.

Atitinkamai atnaujintos ir Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA sąlygos (LEBES 2015).

Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) nustato Ekspeditorių ir Užsakovų teises ir įsipareigojimus, įskaitant Ekspeditorių atsakomybę pagal įvairias transporto teisės konvencijas, tokias kaip CIM, SMGS, CMR, Hagos-Visbio, Hamburgo taisyklės ir Varšuvos konvencija, su bet kokiais minėtų transporto teisės konvencijų pakeitimais, papildymais ar protokolais.

Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) taikomos Lietuvos nacionalinės ekspeditorių ir logistų asociacijos LINEKA nariams, taip pat kitiems asmenims, kurie sutinka taikyti šias Sąlygas. Tai reiškia, jog Lietuvos ekspeditorių bendrosios ekspedijavimo sąlygos (LEBES 2015) yra sutartis, kuri taikoma santykiams tik tuomet, kai asmenys laisva valia prie jos prisijungia ir sutinka taikyti;

Lietuvos ekspeditorių bendrųjų ekspedijavimo sąlygų (LEBES 2015)  taikymui pritaria:

- Lietuvos pramonininkų konfederacija

- Lietuvos verslo konfederacija

- Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai

- Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija “LINAVA”

- Lietuvos laivų krovos kompanijų asociacija

- Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacija

- AB “Lietuvos geležinkeliai”

Lietuvos ekspeditorių bendrųjų ekspedijavimo sąlygų (LEBES 2015) tekstas

DRAUDIMO ĮSTATYMAS 

ASOCIACIJŲ ĮSTATYMAS 

COTIF konvencija 

KELIŲ TRANSPORTO KODEKSAS 

CMR konvencija 

Krovinių tarptautinių vežimų kelių transportu taisyklės 

Kelių transporto veiklos licenzijavimo taisyklės 

Klaipėdos valstybinio jūrų uosto rinkliavų taikymo taisyklės 

Parašykite mums