Atstovavimas

VILNIAUS PREKYBOS PRAMONĖS IR AMATŲ RŪMAI

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai (VPPAR) vienija daugiau kaip 450 narių, tarp kurių – didžiausios regiono įmonės bei vidutinio ir smulkaus verslo atstovai. VPPAR atstovauja Vilniaus regionų verslininkų interesus bei siekia verslo plėtros juose. Skatindami smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą, eksportą, VPPAR aktyviai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose ir programose.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija LINEKA yra Vilniaus Prekybos Pramonės ir Amatų rūmų narė nuo 1996 metų. Asociacijos narių interesus VPPAR atstovauja l.e.p prezidentas Tautginas Sankauskas. 

SKAITYTI DAUGIAU.... 

LIETUVOS VERSLO KONFEDERACIJA - LVK -

Lietuvos verslo konfederacija - didžiausia paslaugų, prekybos ir aukštųjų technologijų įmones vienijanti verslo organizacija. ICC Lietuva yra Pasaulio verslo organizacijos International Chamber of Commerce- ICC narė ir dalyavauja Pasaulio rūmų federacijos (World Chamber Federation) veikloje. Konfederacija atstovauja daugiau nei daugiau nei 1500 įmonių, 19 verslo asociacijų.
Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija LINEKA yra Lietuvos verslo konfederacijos narė nuo 2005 metų. Asociacijos narių interesus konfederacijoje atstovauja viceprezidentas Arūnas Bertašius.

SKAITYTI DAUGIAU.... 

LIETUVOS PRAMONININKŲ KONFEDERACIJA

Lietuvos pramonininkų konfederacija (LPK) - tai ne politinė, nuo valstybės nepriklausoma visuomeninė organizacija. Savo politiką LPK vykdo savarankiškai. Konfederacija turi ženklią įtaką Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei. Šiuo metu LPK vienija 39 šakines ir 8 regionines asociacijas, jungiančias daugiau negu 2700 įvairaus profilio įmonių. Tačiau yra ir asociacijoms nepriklausančių LPK narių, į Konfederaciją įstojusių individualiai. Konfederacijai priklauso ne tik dauguma gamybos įmonių, bet ir bankai, prekybos įmonės, užsienio firmų atstovybės, moksliniai tiriamieji institutai, mokymo įstaigos. LPK narių veikla apima visas pagrindines pramonės šakas - beveik visos Lietuvoje pagamintos prekės yra jų produkcija.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacija LINEKA yra Lietuvos pramonininkų konfederacijos narė nuo - metų. Asociacijos narių interesus LPK atstovauja  l.e.p prezidentas Tautginas Sankauskas. 

SKAITYTI DAUGIAU.... 

MUITINĖS KONSULTACINIS KOMITETAS

Muitinės konsultacinis komitetas (toliau – MKK) įsteigtas 2000-aisiais metais, siekiant gerinti verslo aplinkos sąlygas, stiprinti muitinės ir verslo visuomenės bendradarbiavimą. MKK nagrinėja muitinės veiklą reglamentuojančius teisės aktus, jų praktinį taikymą, teisės aktų projektus, aktualius verslui muitinės veiklos klausimus.

MKK sudaro MKK taryba, asocijuotų verslo struktūrų įgaliotieji atstovai ir MKK regioniniai pakomitečiai. MKK vadovauja pirmininkas – Muitinės departamento (toliau – MD) generalinis direktorius. MKK tarybos darbe dalyvauja valstybės institucijų (Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, MD) bei 5 asocijuotų verslo struktūrų įgaliotieji atstovai. MKK darbą koordinuoja po vieną valstybės institucijų bei verslo asociacijų atstovą.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos teritorinėse muitinėse įkurti regioniniai pakomitečiai.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių asociacijos narių interesus MKK atstovauja prezidentas l.e.p prezidentas Tautginas Sankauskas, viceprezidentas Arūnas Bertašius.
MKK Vilniaus regioniniame pakomitetyje – viceprezidentas Dainius Petravičius, prezidiumo narys Ignas Puluikis.
MKK Kauno regioniniame pakomitetyje – viceprezidentas Egidijus Ramonas.
MKK Klaipėdos regioniniame pakomitetyje – viceprezidentas Egidijus Ramonas.

SKAITYTI DAUGIAU.... 

LINEKA IR VALSTYBĖS PARTNERYSTĖ

Asociacija „LINEKA“ kartu su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis ir savivaldos institucijomis dalyvauja teisėkuros procesuose, teisės aktų kūrimo, derinimo ir tobulinimo darbuose. Asociacija atstovaujama įvairuose verslo sąlygų gerinimo, investicijų skatinimo komitetuose prie Vyriausybės, Ūkio ir Užsienio reikalų bei Susisiekimo ministerijų, dalyvauja dvišalėse tarpvyriausybinėse ekonominio bendradarbiavimo komisijose ir kitose darbo grupėse.

SKAITYTI DAUGIAU.... 

Parašykite mums