FIATA Dokumentai

Siekdama gerinti ekspeditorių paslaugų kokybę, FIATA sukūrė vieningus ekspedijavimo dokumentus. Šie nepriekaištingos reputacijos dokumentai, oficialiai pripažinti visame pasaulyje ir yra laikomi ekspeditoriaus tradicijų ir patikimumo standartu:

FIATA FCR – Tarptautinis ekspedicijos perėmimo patvirtinimas: dokumentas, rodantis, kad ekspeditorius perėmė dalį krovinio ir įsipareigojo jį vežti pagal ekspedicinį kontraktą pats, arba su kitų įmonių – vežėjų pagalba. Vežant visą krovinį išduodami įprastiniai išsiuntimo dokumentai. Išduodamas FCR ekspeditorius privalo užtikrinti:

  • Kad jis perėmė krovinį ir kad šio krovinio perdavimas teisėtai priklauso tik jam vienam.
  • Kad krovinys būtų akivaizdžiai geros būklės
  • Kad dokumento detalės atitinka gautus nurodymus
  • Kad frachtos sąlygos neprieštatauja įsipareigojimams, pagal FIATA FCR

FIATA FCT – Tarptautinis ekspeditoriaus konosamentas: dokumentas, kurį išduoda gavęs siuntą ekspeditorius ir įsipareigoja pristatyti prekes į paskyrimo vietą.

FIATA Warehouse Receipt (FWR) – Tarptautinis sandėliavimo pažymėjimas, naudojamas sudarant tarptautines sandėliavimo sutartis. Teisine prasme jis prilygsta orderiniam sandėliavimo pažymėjimui ir yra išduodamas sandėliuotojų, esant užsakovų iš užsienio šalių reikalavimams.

FIATA FBL (ang. Bill of lading) – multimodalinio transporto konosamentas, kuris taip pat gali būti naudojamas ir kaip jūrinio transporto krovinio lydraštis. Šis dokumentas yra oficialai pripažintas Tarptautinių pramonės ir prekybos rūmų (ICC) bei pagal UNCTAD/ICC Multimodalinio transporto dokumentų taisykles publikuotas ICC brošiūroje Nr. 481. Ekspeditorius išdavęs FIATA FBL ne tik prisiima atsakomybę už krovinio nugabenimą į paskyrimo vietą, bet taip pat ir už visus vežėjus ir trečiąsias šalis susijusias su visu transportavimo įvykdymu.

FIATA SDT – Pavojingų krovinių gabenimo deklaracija. Jei ekspeditorius užsiima pavojingų krovinių gabenimu, jis privalo turėti detalią pavojingų krovinių klasifikaciją, sudarytą pagal pavojingų krovinių gabenimo skirtingomis transporto priemonėmis taisykles. FIATA SDT gali būti naudojamas kelių transportui Europoje (АDR) ir jūrų transportui (IMGD). FIATA SDT nepriimtinas tarptautiniam transportavimui geležinkeliais, pagal RID ir oro transportui, pagal IATA pavojingų krovinių taisykles. Transportavimui geležinkeliais (RID) turi būti naudojamas CIM važtaraštis. Tačiau FIATA SDT gali būti panaudotas kaip papildomas CIM važtaraščio dokumentas.Ši deklaracija negali būti užpildoma ekspeditoriaus. Kiekvienu atveju, deklaracija turi būti užpildoma ir pasirašoma komitento ir tik tada įteikiama ekspeditoriui. FWB – FIATA multimodalinio transporto važtaraštis

FIATA Multimodalinio transporto važtaraštis (FWB) - tai FIATA parengtas transporto dokumentas skirtas naudoti multimodalinio transporto operatoriams. FWB‘as taip pat gali būti išduodamas ir kaip jūrų transporto važtaraštis.Šis dokumentas yra neapyvartinis. Ekspeditorius veikiantis kaip multimodalinio transporto operatorius ar jūrų transporto ekspeditorius leidžiantis FWB yra atsakingas už transporto pareigų atlikimą. Ekspeditorius ne tik prisiima atsakomybę už krovinio nugabenimą į paskyrimo vietą, bet taip pat ir už visus vežėjus ir trečiąsias šalis susijusias su visu transportavimo įvykdymu.

FFI – FIATA ekspedijavimo instrukcijos: Ekspeditoriai dažniausiai patys sukuria ir išspausdina savo ekspedijavimo instrukcijų formas, kurios turi būti užpildomos klientų. Tačiau įvairių ekspeditorių instrukcijų formos yra nevienodos.Siekdama šias instrukcijas kiek įmanoma labiau suvienodinti FIATA pateikė savo ekspedijavimo instrukcijos modelį. Forma atitinka Jungtinių Tautų pagrindinių tarptautinės prekybos dokumentų standartus.

FLB Minimalūs Reikalavimai 

FCR Draudimai 

Parašykite mums