Narystės Nauda

Narystės nauda

Faktas
Nauda

 

LINEKA yra informacijos šaltinis visose su krovinių ekspedijavimu ir logistikos verslu susijusiose srityse.

Išsami informacija apie:
 • Asociacijos organizuojamus renginius;
 • Asociacijos partnerių organizuojamus renginius Lietuvoje ir užsienyje.
 • Lietuvos valstybinių institucijų veiklą transproto srityje;
 • Užsienio ekspeditorių ir logistų bendradarbiavimo pasiūlymus;
 • Narių naujienas.

 

LNEA "LINEKA" yra tarptautinės ekspeditorių asociacijų federacijos FIATA narė. Tai sudaro prielaidas pasitikrinti LINEKA asociacijos nare tapusios konkrečios ekspeditorių organizacijos lygio atitikimą tarptautiniams standartams.

 • FIATA informacija apie naujausias krovinių ekspedijavimo ir  logistikos verslo tendencijas, praktikas, aktualijas ir standartus;
 • Dalyvavimas įvairiaus lygio tarptautiniuose renginiuose bei FIATA kongresuose.
 • Galimybė naudotis FIATA dokumentais
Lietuvos ekspeditorių organizacija, tiesiogiai dalyvaujanti FIATA veikloje, tapusi ir LNEA LINEKA nare, geriau galėtų suderinti globalioje ir lokalioje erdvėje sprendžiamus šio verslo interesus.
 • LINEKA narys = asocijuotas FIATA narys

 

LINEKA - tai būdas būti išgirstam: asociacija telkia savo nares bendrai lobistinei veiklai ir vykdo lobistinę veiklą asociacijos vardu, siekdama naudos visiems asociacijos nariams.

 • Narių interesų atstovavimas valdžios institucijose
 • Narių atstovų delegavimas į aktualias valstybinių institucijų darbo grupes
 • Dalyvavimas įstatymų leidybos procese teikiant siūlymus vyriausybei, ministerijoms, kitiems teisės aktų leidėjams.

LINEKA ieško galimybių sutelktai vykdyti įvairius verslo tobulinimo projektus, pvz., darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, organizacijų darnios plėtros, organizacijų inovatyvumo didinimo ir kt. Srityse, ieškant jų realizavimui ne tik vietinių, bet ir tarptautinių resursų

 • Mokymai FIATA diplomui gauti
 • Seminarai
 • Apvalaus stalo diskusijos su aukščiausio lygmens valdžios ir verslo atstovais.
Dalyvavimas LINEKA formaliame ir neformaliame gyvenime gerina ekspeditorių sutelktumą, bendruomeniškumą, suteikia naujų impulsų vidinei tarpusavio komunikacijai, klubinei veiklai.
 • Kasmetiniai narių susitikimai Asociacijos Kongresuose bei šventiniuose renginiuose
LINEKA rūpinasi asociacijos narių integruota komunikacija, t.t. įvaizdžio kūrimu, bendrų komunikacijos projektų vadyba.
 • LINEKA narių įvaizdžio formavimas žiniasklaidoje
 • Galimybė skelbti įmonės naujienas www.lineka.lt naujienų skiltyje
 • Logotipas  www.lineka.lt tituliniame tinklapyje

Parašykite mums