FIATA ekspeditoriaus diplomas

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“, siekdama išlaikyti Lietuvos transporto pramonės profesionalumą, organizuoja kvalifikacinius mokymus FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija FIATA  – pasaulyje didžiausia transporto srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, tiesiogiai ar per asociacijas jungianti daugiau kaip 40 000 logistikos įmonių. 2022 m. rugsėjo mėn. vykusiame FIATA pasauliniame kongrese, asociacijos LINEKA mokymų programa akredituota dar ketveriems metams. Atnaujintą mokymų programą, sudaro 13 modulių, apimančių svarbiausias logistikos verslo organizavimo sritis.


Mokymo kursų pradžia 2023 m. rugsėjo 13 d.
Grįžti į sąrašą
FIATA DIPLOMAS INFORMACIJA
Registracija vyksta iki rugsėjo 13 dienos
Krovinių ekspedijavimas yra sudėtingas procesas, kuriam reikia turėti daugybę žinių ir sugebėjimų. Taip pat, priklausomai nuo konkrečios situacijos ir reikalavimų, gali reikėti gilinti savo žinias tam tikruose procesuose ar srityse. FIATA ekspeditoriaus diplomas - tarptautinis pripažinimas, kad turite ekspeditorių žinių ir įgūdžių.
MOKYMŲ TIKSLAS
Kviečiame visus, norinčius:
  • gilinti žinias ekspedijavimo srityje;
  • geriau suprasti logistikos sektorių;
  • vystyti tarptautinę prekybą;
  • įgauti konkurencinį pranašumą.
Mokymų lektoriai yra savo srities profesionalai: advokatai, logistikos įmonių vadovai, asociacijų vadovai, aukštųjų mokyklų lektoriai. Žinios gautos FIATA mokymų metu puikiai papildo žinias, gautas universitetuose.  
MOKYMAI SKIRTI
Pradedantiesiems ekspeditoriams, logistams, vadybininkams, gamybos, prekybos specialistams, bei visiems specialistams, norintiems pažinti logistikos sektorių.
Kaip FIATA diplomas gali padėti siekiant sėkmingos karjeros ekspedijavimo srityje?
­   Padidinti žinias ir įgūdžius. FIATA diplomai yra pagrįsti tarptautiniais ekspeditorių standartais ir reikalavimais, todėl dalyvavimas mokymuose ir diplomo gavimas gali padėti jums padidinti savo žinias ir įgūdžius šioje srityje. Tai svarbu siekiant tapti geru ekspeditoriumi.
­   Suteikti konkurencinį pranašumą. FIATA diplomas gali suteikti jums konkurencinį pranašumą rinkoje, nes tai yra tarptautinis pripažinimas, kad turite tam tikrą lygį žinių ir įgūdžių šioje srityje.
­   Atverti galimybes tarptautinėje rinkoje. FIATA diplomai yra pripažinti tarptautiniu lygiu, todėl jie gali suteikti galimybių dirbti ne tik savo šalyje, bet ir kitose šalyse. Tai gali padidinti jūsų galimybes rasti darbą arba vykdyti verslą tarptautinėje rinkoje.
 
Dėl išsamesnės informacijos ir registracijos galite kreiptis tel. nr.: +370 603 43 263, el. paštu: mokymai@lineka.lt

Mokymų sudėtis:

 

FIATA EKSPEDITORIŲ MOKYMAI
13 modulių, 13 egzaminų po kiekvieno modulio, baigiamasis rašto darbas
(FIATA Diploma in Freight Forwarding)

1. Bendros žinios apie ekspedijavimo verslą
2. Jūrų transportas
3. Jūriniai konteineriai
4. Multimodalinis transportas
5. Oro transportas
6. Kelių transportas
7. Geležinkelių transportas
8. Muitinės procedūros
9. Logistika
10. Draudimas
11. Pavojingi kroviniai
12. Sauga ir saugumas
13. Informaciniai srautai logistikoje

6-7 mėnesiai, 272 akad. val.
Pradžia – nuo 2023 rugsėjo 13 d.
Taip pat klausytojams suteikiama galimybė studijuoti ir atskirus modulius. Sėkmingai išlaikius pasirinkto modulio egzaminą, išduodamas asociacijos LINEKA sertifikatas.

Mokymų forma:

Dieninė, nuotoliniu būdu (per Zoom platformą). Paskaitos vyksta kiekvieną mėnesio trečiadienį nuo 8:30 iki 17:30 val.

Mokymų kaina:

1900 Eur. 950 Eur/antram, trečiam ir t.t. tos pačios įmonės darbuotojui.

Kalba:

Lietuvių

Baigimo dokumentai:

FIATA diplomas

 
Modulis I. Bendros žinios apie ekspedijavimo verslą
Šis modulis yra įvadas į ekspedijavimo-krovinių vežimo sritį. Klausytojas supažindinamas su  ekspeditorių naudojamais teisiniais reglamentais-terminologija, transporto sistemomis, aptaria jų funkcijas ir bendrąsias pasaulines ekspedijavimo struktūras bei procesus jų tarpusavio sąsajas tarp prekybos ir ekspedijavimo,  su tarptautinėmis institucijomis, dalyvaujančiomis tarptautinėje prekyboje. Modulio metu apžvelgiami įvairūs FIATA dokumentai ir jų taikymo sritys. 
Modulis II. Jūrų transportas

Šiame modulyje pateikiamos pagrindinės jūrų krovinių vežimo taisyklės, teikiamos paslaugos ir naudojami dabartiniai laivų tipai kroviniams vežti. Jame supažindinama su krovinių gabenimo dokumentais, kainų nustatymo procesais kurie yra taikomi vežant krovinius jūriniais laivais. 

Modulis III. Jūriniai konteineriai

Šiame modulyje klausytojai įgyja reikiamų žinių, susijusių su konteinerių konvencijomis, jų kodavimu, identifikavimu ir pardavimu, bei išdėstymo planu. Jis padės taip pat leis studentams suprasti konteinerių nuomos procesą jos kainodarą.

Modulis IV. Multimodalinis transportas

Išklausę šį modulį klausytojai gebės paaiškinti, kaip veikia įvairių rūšių daugiarūšio transporto rūšys ir kokios joms tikomos taisykles, ypač jūrinio multimodalinio konteinerių transporto. Modulio metu dėstoma apie įvairių rūšių daugiarūšį transportą, daugiarūšio konteinerinio transporto įvairių rūšių pakrovimo taisykles, krovos vienetus, būtinus krovinių gabenimo dokumentus ir procedūras. Prekybos konteineriais procesus ir  krovinių vežimo kainodarą.

Modulis V. Oro transportas
Šiame modulyje klausytojai supažindinami su pagrindinėmis oro vežimo, antžeminio aptarnavimo ir dokumentavimo procedūromis bei krovinių gabenimu oro transportu. Suteikiama būtinų žinių apie krovinių vežimo oru kainodarą ir skaičiavimus.
Modulis VI. Kelių transportas

Šis modulis suteikia bendrųjų žinių apie krovinių ekspedijavimo krovinių vežimo keliais privalumus ir trūkumus bei gabenimo ypatumus. Šiame modulyje taip pat apžvelgiami ES ir Lietuvos kelių transporto rinkas ir jų ypatybes.

Modulis VII. Geležinkelių transportas
Šis modulis suteikia klausytojams informacijos apie teisinius vežimo geležinkeliais, riedmenų (svarbiausių vagonų) ir kombinuotojo vežimo geležinkeliais aspektus. Paskaitų metu išmokstama užpildyti važtaraščius ir dirbti su geležinkelių tarifais.
Modulis VIII. Muitinės procedūros

Šis modulis suteikia klausytojams galimybę paaiškinti importuojamų, eksportuojamų ar tranzitu gabenamų krovinių muito mokesčių ir kontrolės būtinybę. Taip pat pateikiama trumpa informacija apie galiojančias tarptautines konvencijas / susitarimus, muitų tarifų struktūrą (nacionalinę) ir šalyje naudojamas formas. Mokoma apskaičiuoti muito mokesčius paprastam kroviniui (vienai NHM pozicijai) ir žinos apie muitinės pažeidimus ir (arba) sukčiavimą.

Modulis IX. Logistika

Šis modulis leis klausytojams labiau įsigilinti į ekspeditorius atliekamą vaidmenį  logistikos veikloje ir apibrėžti logistikos sistemas. Modulio medžiaga supažindins klausytojus su dažniausiai vartojamais terminais tokiais kaip pvz., logistika, JIT, „traukimo sistemos“, fizinis paskirstymas, tiekimo grandinė, individualios paslaugos. Šis kursas taip pat apima sandėliavimo procedūras, tipus ir finansinius aspektus/saugyklas.

Modulis X. Draudimas

Šis modulis suteikia klausytojui reikiamų žinių apie įvairias draudimo galimybes,aprėptis ir jo charakteristikas. Modulio metu sužinoma apie vežėjų atsakomybę, praktinių seminarų metu sprendžiama paprastas bet kasdieniškos draudiminės situacijos logistikoje, pritaikant jau turimas žinias.

Modulis XI. Pavojingi kroviniai

Šis modulis apima svarbiausias JT taisykles (oro, jūra, kelias / geležinkelis) pavojingiems kroviniams gabenti ir tai suteikia galimybę klausytojui vėliau tai pritaikyti kasdieninėje praktikoje įskaitant ir  reikalingų dokumentų pildymo subtilybes.

Modulis XII. Sauga ir saugumas

Šiame modulyje nagrinėjama viena iš svarbiausių šiandienos temų pasaulinis verslas: tiekimo grandinės saugumas. Klausytojai mokymų eigoje supažindinami su tiekimo grandinės operacijų pažeidžiamumus, su būdais sumažinti tokių pavojų nenumatytų situacijų ir padidinti tiekimo stabilumą grandine.

Modulis XIII. Informaciniai srautai logistikoje

Šis modulis suteikia pagrindinį supratimą apie tai, kaip informacijos persiuntimui naudojamos ryšių technologijos, klausytojai susipažindinami kokiomis naujausiomis ekspedijavimo technologijomis naudojasi šiandienos ekspeditoriai ir išmoksta kaip jomis naudotis.

Registruotis