FIATA ekspeditoriaus diplomas

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“, siekdama išlaikyti Lietuvos transporto pramonės profesionalumą, organizuoja kvalifikacinius mokymus FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti. Tarptautinė ekspeditorių asociacijų federacija FIATA  – pasaulyje didžiausia transporto srityje veikianti nevyriausybinė organizacija, tiesiogiai ar per asociacijas jungianti daugiau kaip 40 000 logistikos įmonių. 2018 m. rugsėjo mėn. Delyje vykusiame FIATA pasauliniame kongrese, asociacijos LINEKA mokymų programa akredituota dar ketveriems metams. Atnaujintą mokymų programą, sudaro 13 modulių, apimančių svarbiausias logistikos verslo organizavimo sritis.


2022 m. antras ketvirtis
Grįžti į sąrašą

FIATA DIPLOMAS:

FIATA diplomas – aukščiausią jo turėtojo kvalifikaciją įrodantis dokumentas, galiojantis daugiau nei 150 pasaulio šalių, puikiai vertinamas tiek darbdavių tiek darbuotojų. Tai asmeninis (skiriamas ne įmonei, o darbuotojui) diplomas, išrašomas Ciuriche, kuris garantuoja, kad klausytojas atitinka FIATA transporto specialistams keliamus reikalavimus. Lietuvoje šį tarptautinio pripažinimo kokybės sertifikatą turi virš 100 ekspeditorių. FIATA diplomas gaunamas tik išklausius visų 13 modulių kursą, išlaikius egzaminus, pagal kiekvieno modulio programą, bei parašius baigiamąjį darbą. Taip pat klausytojams suteikiama galimybė studijuoti ir atskirus modulius. Sėkmingai išlaikius pasirinkto modulio egzaminą, išduodamas asociacijos LINEKA serifikatas.

KLAUSYTOJAI:

Programa skirta transporto įmonių aukštesnio lygio vadovams, vadybininkams, vedantiesiems specialistams bei kitiems praktikams, dirbantiems ekspedijavimo ir logistikos versle.

MODULIŲ TURINYS:

Modulis I. Bendros žinios apie ekspedijavimo verslą
Modulis II. Jūrų transportas
Modulis III. Jūriniai konteineriai
Modulis IV. Multimodalinis transportas
Modulis V. Oro transportas
Modulis VI. Kelių transportas
Modulis VII. Geležinkelių transportas
Modulis VIII. Muitinės procedūros
Modulis IX. Logistika
Modulis X. Draudimas
Modulis XI. Pavojingi kroviniai
Modulis XII. Sauga ir saugumas
Modulis XIII. Informaciniai srautai logistikoje

TRUKMĖ:

Planuojama mokymų pradžia: 2022 m. antras ketvirtis 

Planuojama mokymų pabaiga: 

VIETA IR LAIKAS:

Paskaitos vyksta kiekvieną mėnesio trečiadienį nuo 8:30 iki 17:30 val., Asociacijos LINEKA buveinėje, Naugarduko g. 102-403, Vilnius. Dėl šalyje paskelto karantino mokymai laikinai vykdomi naudojant Zoom platformą. 

KURSŲ KAINA:

1900 Eur. 

INFORMACIJA BEI REGISTRACIJA:

Išsamesnės informacijos apie mokymų organizavimą maloniai prašome teirautis asociacijos "LINEKA" sekretoriate :

tel./faks. +370 5 277 90 36
el. paštas: info@lineka.lt

Registruotis