Naujienos

Reikalavimai asmenims, norintiems teikti atstovavimo muitinėje paslaugas

2024 06 07


Muitinės mokymo programa ir kvalifikacinis egzaminas atstovams Lietuvos Respublikos muitinėje, skirta asmenims, kurie nori teikti atstovavimo muitinėje paslaugas Lietuvos Respublikos teritorijoje. Pagrindinis tikslas – suteikti mokymo dalyviams žinių ir gebėjimų, reikalingų šioje srityje. Programa apima šias sritis:
 
Teisės aktai ir jų taikymas: Mokymo dalyviai supažindinami su muitų teisės aktais ir muitinės veiklą reglamentuojančiais teisės aktais.
Deklaravimas ir dokumentų rengimas: Mokymo metu išmokstama parengti muitinės deklaraciją ir kitus būtinus dokumentus.
Mokymo trukmė ir metodai: Bendra mokymo trukmė yra 90 akademinių valandų, o mokymas vyksta auditorijoje naudojant įvairius metodus, įskaitant paskaitas, praktines užduotis ir diskusijas.
Kvalifikacinis egzaminas: Kiekvienas asmuo, norintis teikti atstovavimo muitinėje paslaugas, turi išlaikyti kvalifikacijos egzaminą ir gauti kvalifikacijos patvirtinimo pažymėjimą.
 
Kvalifikacinio muitinės atstovo egzamino reikalavimai Lietuvoje apima šiuos aspektus:
Teisiniai pagrindai: Egzaminas vertina dalyvio žinias apie muitų teisės aktus ir jų taikymą.
Deklaravimas ir dokumentų rengimas: Dalyviai turi gebėti parengti muitinės deklaraciją ir kitus reikiamus dokumentus.
Praktinės užduotys: Egzaminas gali apimti praktinius uždavinius, susijusius su muitinės procedūromis.
Teorinė dalis: Dalyviai atsako į klausimus apie muitinės veiklą, procedūras ir taisykles.
Egzaminas yra kvalifikacinis, todėl svarbu pasiruošti ir įgyti reikiamas žinias.
 
 
Jei turite daugiau klausimų, galite susisiekti su Muitinės mokymo centru el. paštu aura.baryse@lrmuitine.lt arba telefonu +370 612 62853. Artimiausias kvalifikacinis egzaminas vyks birželio 13 d., o registracija vykdoma iki birželio 11 d. (imtinai).
 
 

Parašykite mums