Naujienos

FIATA Region Europe Meeting

2021 07 08


L. e. p. generalinė sekretorė Evelina Maškalaitė, atstovaujanti Lietuvos nacionalinei ekspeditorių ir logistų asociacijai „Lineka“, 2021 m. liepos 8 d. dalyvavo „FIATA Regional“ susitikime, kuriame aptartos temos, susijusios su COVID-19 pandemijos padariniais logistikos ir transporto sektoriuje, taip pat priemonės, inicijuojamos šiems padariniams sušvelninti, Europos Sąjungos mobilumo paketas, tvarios logistikos strategijos. 

Susitikimo darbotvarkė 

1. Renginio pradžia. 

2. 1-oji diskusijų tema „Darbas su COVID-19 pandemijos padarinių atkūrimo inovacijomis“.

Pirmininkė akcentavo bendradarbiavimo su visomis įstaigomis ir CLECAT svarbą, pabrėžė tokias ES iniciatyvas, kaip atkūrimo fondas, kurios turės įtakos pasauliniu mastu. Ji taip pat paminėjo būtinybę tam sukurti darbo grupes. Robert‘as Windsor‘as pasiūlė keistis gerąja patirtimi šia tema ir išanalizuoti, kokias pamokas reikia išmokti žvelgiant iš ekspeditorių perspektyvos.

3. 2-oji diskusijų tema „Projektas, apibrėžiantis tvarios logistikos ir žaliosios Europos strategijas“.

Pirmininkė pabrėžė bendradarbiavimo su WGSL ir CLECAT svarbą atsižvelgiant į Europos ekologinius įsipareigojimus pagal GLEC. WGSL pirmininkas teigė, kad būtinas viso Europos regiono indėlis, siekiant sukurti bendrą pramonės vaizdą. Nuspręsta palaikyti ryšį su darnios logistikos darbo grupe, norint toliau plėtoti šią temą, ir kviesti savanorius prisijungti prie darbo grupės.

4.  3-ioji diskusijų tema „ES mobilumo paketas ir kelių transporto apribojimai“.

Pirmininkė pasiūlė sudaryti darbo grupę šiai temai nagrinėti ir įvertinti bendradarbiavimo su CLECAT būdus dėl susijusių ES teisės aktų ir kelių jungtinių jos susitikimų su Kelių institutu ir WG ROAD.

Nutarta: reikia bendradarbiauti su „Working Group Road“, kad būtų galima toliau nagrinėti šią temą, ir kviesti savanorius prisijungti prie darbo grupės.

5.  4-oji diskusijų tema „Jaunimo švietimas logistikos srityje“.

Pirmininkė pabrėžė būtinybę suvienyti jaunus žmones ir juos labiau įtraukti į organizaciją visame regione. Robert‘as Windsor‘as akcentavo poreikį paskatinti švietimo reformą, siekiant sudominti jauniausius logistikos specialistus. Mauro‘as Ros‘as teigė, kad reikia daugiau dėmesio skirti ekologiniam verslo aspektui, skaitmeninimui ir kt. temoms, kurios aktualios šiuolaikiniam jaunimui. 

 
 

Parašykite mums