Naujienos

FIATA Klausytojų ekskursija į LTG ''Infra" ir LTG "Cargo"

2021 05 26Šiandien gegužės 26 d. trys FIATA ekspeditoriaus diplomui gauti klausytojai lankėsi AB ''LTG Cargo'' Kenos geležinkelio stotyje ir ir AB "LTG Infra" geležinkelių eismo valdymo padalinyje. 

Ekskursijos metu klausytojai sužinojo apie Kenos  geležinkelio stoties ir geležinkelių eismo valdymo padalinyje vykdomas operacijas.

Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija nuoširdžiai dėkoja AB ''LTG Cargo'' darbuotojoms Indrei Kolesnikovienei ir Ivonai Navikauskienei bei AB "LTG Infra" darbuotojui Tadui Pilukui už bendradarbiavimą ir informatyvi pravestą ekskursiją. 


Parašykite mums