Apie mus

LINEKA – TAI:

 • 1993 metais, įkurta Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija
 • tarptautinės ekspeditorių asociacijų federacijos FIATA narė

LINEKA VIENIJA:

virš 40 įmonių ir organizacijų užsiimančių krovinių ekspedijavimo, logistikos bei su šiuo verslu susijusiomis paslaugomis

LINEKA TIKSLAI:

 • atstovauti asociacijos narių interesus vyriausybinėse, socialinėse bei tarptautinėse organizacijose
 • plėtoti ryšius su tarptautinėmis krovinių ekspedijavimo ir logistikos verslo organizacijomis
 • gerinti Lietuvos ekspeditorių ir logistų paslaugų kokybę
 • organizuoti ekspeditorių profesinį-kvalifikacinį mokymą

LINEKA VEIKLA:

Asociacijoje veikia keturios darbos sekcijos:

 • Švietimo, mokymo ir kvalifikacijos kėlimo sekcija. Už sekcijos darbą atsakingas viceprezidentas Dainius Petravičius
 • Narystės, bendradarbiavimo ir plėtros sekcija. Už sekcijos darbą atsakingas asociacijos prezidentas Tautginas Sankauskas
 • Ekspeditorių ir logistų veiklos teisinio reglamentavimo, finansų ir draudiminės apsaugos sekcija. Už sekcijos darbą atsakingas viceprezidentas Arūnas Bertašius.
 • Regionų plėtros sekcija. Už sekcijos darbą atsakingas viceprezidentas Egidijus Ramonas

Asociacija „LINEKA“ kartu su kitomis verslo organizacijomis, valstybinėmis ir savivaldos institucijomis dalyvauja teisėkuros procesuose, teisės aktų kūrimo, derinimo ir tobulinimo darbuose. Asociacija yra parengusi, patvirtinusi ir suderinusi su suinteresuotomis institucijomis „Lietuvos ekspeditorių bendrąsias ekspedijavimo sąlygas“, kuriomis vadovaujasi asociacijos nariai. Asociacija 2001 metais inicijavo atskiro skirsnio apie transporto ekspedicinę veiklą įtraukimą į naują Civilinį Kodeksą.

„LINEKA“ SAVO NARIŲ INTERESUS ATSTOVAUJA:

 • Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmuose (VPPAR)
 • Lietuvos pramonininkų konfederacijoje (LPK)
 • Muitinės konsultaciniame komitete (MKK)
 • Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacijoje (LJKKA)
 • Rytų-vakarų transporto koridoriaus asociacijoje (EWTCA)
 • Lietuvos intermodalinio transporto technologinėje platformoje (LITTP)
 • Transporto ir Tranzito komisijoje
 • kitose vyriausybinės reikšmės darbo grupėse

Parašykite mums