Naugarduko g. 102-403, Vilnius, tel./fax: (+370 5) 277 90 36

Pasirinkite kalbą:

Lietuvos nacionalinė

Ekspeditorių ir logistų asociacija

Fiata

Nario mokesčiai

Patvirtinta Asociacijos „Lineka“ XXVI-ojo Kongreso nutarimu
2018 m. gegužės 3 d.

Stojamasis mokestis    145
Metinis nario mokestis  800

Nario mokesčio mokėjimo tvarka:

Stojamasis mokestis ir nario mokestis sumokami per tris mėnesius nuo asociacijos prezidiumo nutarimo priimti pareiškėją į Asociacijos „Lineka“ narius dienos. Stojant nuo einamųjų metų liepos mėn. mokama 50 proc. nustatytos nario mokesčio sumos.

Nario mokestis už einamuosius metus sumokamas per I-jį metų ketvirtį, pagal siunčiamą mokestinį pranešimą. Sumokėjus ne visą mokestį, laikoma, kad nario mokestis nesumokėtas. Sąskaitos faktūros už nario mokestį nėra išrašomos.

Asociacijos „Lineka“ nario teisės ir pareigos įgyjamos tik laiku sumokėjus Kongreso nustatytus mokesčius.

Sąskaitos faktūros ir nario mokesčiai:

Valstybinė mokesčių inspekcija 2010-02-10 aiškinamajame rašte „Pelno nesiekiančių organizacijų apmokestinimo ypatumai“, nurodo kokios pajamos nepriskiriamos prie pelno nesiekiančių organizacijų ūkinės ir komercinės veiklos pajamų: „Stojamųjų įnašų ir nario mokesčio dydį bei mokėjimo tvarką nustato visuotinis narių susirinkimas (konferencija, suvažiavimas) ir šį savo sprendimą įformina protokolu. Renkant narių stojamuosius įnašus ar narių mokesčius, PVM sąskaitos faktūros nėra išrašomos“.

VMI 2012-02-10 aiškinamasis raštas

Pelno mokesčio įstatymas

ASOCIACIJOS „Lineka“ rekvizitai nario mokesčiui sumokėti:


Lietuvos nacionalinė ekspeditorių ir logistų asociacija „LINEKA“
Adresas: Naugarduko g. 102-403 LT-03160, Vilnius
Įmonės kodas: 122257710  
Gavėjo bankas: AB „Swedbank“
Banko kodas: 73000
A/S Nr.LT44 7300 0100 0245 2200